Monthly Archives: November, 2022

Activities
0

The Tenth Volkon Readings သို႔တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ဝါရင့္အႀကံေပးႏွင့္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕  အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးသည္ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ (၂၂၀)…

Activities
0

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေပါက္ေဖာ္ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ဝါရင့္အႀကံေပးႏွင့္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕  အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄…