ယူကရိန္းတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ပြဲ၏ အဆုံးအျဖတ္အား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဒုံးစနစ္ မရွိသနည္း

0

(သုတကမာၻဂ်ာနယ္ အတြဲ (၆) အမွတ္ (၂၃) တြင္ ဖ္ောျပပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

ယူကရိန္းတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ပြဲ၏ အဆုံးအျဖတ္အား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဒုံးစနစ္ မရွိသနည္း

နိဒါန္း

Storm Shadow ခ႐ုဇ္ဒုံးပ်ံ သို႔မဟုတ္ ဒုံးလိမၼာသည္ ယူကရိန္းတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚ နာမည္ေက်ာ္ ဒုံးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါဒုံးက်ည္သည္ ႐ုရွားထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ နက္ရႈိင္းေသာ အေရးႀကီးပစ္မွတ္မ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုန္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း ႐ုရွားတို႔၏ အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းလြယ္၊ ျပင္လြယ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ Storm Shadow ခ႐ုဇ္ဒုံးပ်ံ၏ ထိေရာက္မႈမွာ အကန႔္အသတ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ အမ်ားအျပားက သုံးသပ္ၾကပါသည္။

စာနယ္ဇင္းမ်ားက ယခု ျဖစ္ပြါးေနသည့္ ႐ုရွား – ယူကရိန္း စစ္ပြဲအတြင္: ယူကရိန္းဘက္တြင္ စစ္ပြဲ၏ အဆုံးအျဖတ္အား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ လက္နက္မ်ားစြာ ရွိသည္ဟု အမႊန္းတင္ ေရးသားၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္မ်ိဳး မရွိပါ။ ထိုသို႔ေသာ လက္နက္မ်ားအနက္ ႏွစ္မ်ိဳး၏ အေၾကာင္းအား သုံးသပ္သြားပါမည္။

ပထမလက္နက္မွာ လူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ HIMARS ျဖစ္ပါသည္။ ယူကရိန္းသည္ တူကီးေရးထုတ္ Bayraktar TB2 လူမဲ့တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္မ်ားအား စစ္ပြဲ၏ အစပိုင္းတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

Bayraktar TB2 အမ်ားစုမွာ ပစ္ခ်ျခင္းခံရၿပီးဟု ယူဆရပါသည္။ Bayraktar TB2 သည္ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း အစြမ္းျပႏိုင္ေသာ လက္နက္စနစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုစစ္ပြဲအတြင္း စစ္ပြဲ၏ အဆုံးအျဖတ္အား မျဖစ္ေစခဲ့ပါ။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာက စစ္ပြဲ၏ အဆုံးအျဖတ္အား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ လက္နက္အျဖစ္ ယူကရိန္းအား ပုံမွန္ေထာက္ပံ့ ေပးေနၾကေသာ္လည္း ႐ုရွားတို႔က အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းလြယ္၊ ျပင္လြယ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါလက္နက္မ်ား၏ ယခင္က သတင္းေမႊးမႈမ်ားမွာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားရပါသည္။ ယူကရိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္လည္း စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေစပါသည္။

Storm Shadow ခ႐ုဇ္ဒုံးပ်ံ

အထင္ရွားဆုံး ဥပမာတစ္ခုမွာ ျပင္သစ္ႏွင့္ ယူေကတို႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေဝဟင္မွ ပစ္လႊတ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာ Storm Shadow ခ႐ုဇ္ဒုံးပ်ံ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ယူကရိန္းေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္းမီးယားကြၽန္းဆြယ္အား ဆက္သြယ္ထားသည့္ အေရးပါေသာ Chonhar တံတားအား Storm Shadow အသုံးျပဳ ဖ်က္စီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျပင္သစ္သည္ SCALP အမည္ျဖင့္ ယူကရိန္းသို႔ အလားတူ ဒုံးက်ည္ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

Storm Shadow သည္ အေလးခ်ိန္ ၁၃၀၀ ကီလိုဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိေသာ ေဝဟင္မွ ေျမျပင္ပစ္ ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ အားေကာင္းေသာ Turbomeca Microturbo TRI 60-30 ဂ်က္အင္ဂ်င္ တပ္ဆင္ထားၿပီး တြန္းအား ၅ ဒႆမ ၄ kN ျဖင့္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ထူးကဲစြာ ပ်ံသန္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ဒုံးက်ည္၏ အတိုင္းအတာမွာ ကိုယ္ထည္ အလ်ား ၅ ဒႆမ ၁ မီတာ၊ အခ်င္း သုည ဒႆမ ၄၈ မီတာ ႏွင့္ ေတာင္ပံအလ်ား ၃ မီတာ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

Storm Shadow ၏ စစ္ဆင္ႏိုင္ေသာ အကြာအေဝးမွာ ၅၆၀ ကီလိုမီတာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္ မ်ိဳးကြဲတြင္ အကြာအေဝး ၂၅၀ ကီလိုမီတာသို႔ ေလ်ာ့ခ်ကန႔္သတ္ထားသည္။ ဤအကြာအေဝးသည္ ယူကရိန္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ဒုံးက်ည္ပစ္လႊတ္သည့္ ေလယာဥ္အား အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစဘဲ ရန္သူ႔ပိုင္နက္အတြင္းသို႔ နက္ရႈိင္းစြာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေစပါသည္။

ဒုံးက်ည္တြင္ ၄၅၀ ကီလိုဂရမ္ ရွိ BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) ေပါက္ကြဲအားျပင္း ထိပ္ဖူးတပ္ဆင္ထားၿပီး ျပင္းထန္ေသာ အဖ်က္စြမ္းအားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လမ္းၫႊန္စနစ္အေနျဖင့္ Inertial၊ GPS ႏွင့္ TERPROM (Terrain Profile Matching) စနစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ပစ္ခတ္ပ်ံသန္းမႈ ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ Storm Shadow သည္ ပစ္မွတ္တိက်ေစရန္အတြက္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သုံး DSMAC (Digital Scene-Mapping Area Correlator) ပုံရိပ္ေဖာ္စနစ္ကို အသုံးျပဳပါသည္။

Storm Shadow ကို ႏိုင္ငံအသီးသီးက လက္ခံအသုံးျပဳၾကပါသည္။ ၎အဆင့္ျမင့္ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္အား ဝယ္ယူအသုံးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အီဂ်စ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂရိ၊ အီတလီ၊ အိႏၵိယ၊ ကာတာ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔ အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယူကရိန္း၏ တန္ျပန္ထိုးစစ္အတြက္ Storm Shadow ဒုံးသည္ အေရးပါလာမည္ဟု ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ယုံၾကည္ထားၾကပါသည္။

HIMARS စနစ္

သို႔ေသာ္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အဖ်က္စြမ္းအား ႀကီးမားေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သည့္ HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) စနစ္အား တုံ႔ျပန္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ႐ုရွားတို႔က ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ HIMARS ၏ ထိေရာက္မႈမွာ က်ဆင္းသြားခဲ့ရပါသည္။ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္စစ္ဆင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ HIMARS ဒုံးပ်ံမ်ား ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ အကြာအေဝးထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မ်ားအား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာ ခ်ထားျခင္းတို႔သည္ ႐ုရွားတို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာပင္ ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ HIMARS ၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား သုံးသပ္ၾကည့္ပါမည္။

HIMARS သည္ အတြဲလိုက္ပစ္ (Multiple Launch Rocket System – MLRS) ဒုံးပ်ံေျခာက္စင္း သို႔မဟုတ္ Army Tactical Missile System (ATACMS) နည္းဗ်ဴဟာ ဒုံးက်ည္တစ္စင္း တပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ စြယ္စုံရ လက္နက္ ပလပ္ေဖာင္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ စနစ္တစ္စုံလုံး၏ အေလးခ်ိန္သည္ ၁၀၈၈၆ ကီလိုဂရမ္ရွိၿပီး ဤစနစ္သည္ လွ်င္ျမန္စြာ ေ႐ြ႕လ်ားစစ္ကစားႏိုင္မႈအတြက္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေျမျပင္အေနအထားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ စစ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ဒုံးယာဥ္သည္ ဒုံးယာဥ္အဖြဲ႕သားမ်ားအား လက္နက္ငယ္ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ လက္နက္ႀကီး က်ည္အစမ်ားမွ အကာအကြယ္ ေပးထားၿပီး စစ္ဆင္ေရးအတြင္း ေဘးကင္းေစပါသည္။ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ အျမန္ဆုံး တစ္နာရီလွ်င္ ၈၅ ကီလိုမီတာႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရာ HIMARS သည္ ေပၚေပါက္လာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားႏိုင္ၿပီး လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တိက်ေသာ ပစ္ခတ္မႈအား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ဤစနစ္ကို ၎တို႔၏ တပ္မေတာ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳေနၾကသည္။ HIMARS အသုံးျပဳသူမ်ားတြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ အက္စတိုးနီးယား၊ ဖင္လန္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ လတ္ဗီးယား၊ လစ္သူေယးနီးယား၊ ပိုလန္၊ ႐ိုေမးနီးယား၊ စင္ကာပူ၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔ ျဖစ္သည္။

HIMARS တြင္ မတူညီေသာ အကြာအေဝးမွ ပစ္မွတ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ ဖ်က္စီးႏိုင္ရန္ ခဲယမ္းအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ Extended-Range Guided MLRS (ER-MLRS) ဒုံးပ်ံကို တပ္ဆင္ထားေသာအခါ၊ ၎သည္ ပစ္မွတ္မ်ားအား ၄၅ ကီလိုမီတာအကြာအေဝးအထိ တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္။

Extended-Range Guided MLRS (GMLRS) ဒုံးက်ည္အသစ္သည္ ကီလိုမီတာ ၇၀ အကြာအေဝးရွိ ပစ္မွတ္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ HIMARS စနစ္အား ဒုံးယာဥ္အဖြဲ႕သုံးဦးျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒုံးယာဥ္သည္ အလ်ား ၅ ဒႆမ ၀၄၆ မီတာ၊ အက်ယ္ ၂ ဒႆမ ၁၆ မီတာ ႏွင့္ အျမင့္ ၂ ဒႆမ ၂၅၁ မီတာ ရွိပါသည္။

တာေဝးပိုမိုလိုအပ္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ HIMARS တြင္ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ အကြာအထိပစ္မွတ္မ်ားကို ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ Army Tactical Missile System (ATACMS) ကဲ့သို႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ ဒုံးက်ည္မ်ား တပ္ဆင္ထားႏိုင္ပါသည္။ ယူကရိန္းတို႔အေနျဖင့္ အတြင္းပိုင္းရွိ ႐ုရွားပစ္မွတ္မ်ားထံ နက္ရႈိင္းစြာ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုစြမ္းရည္အား လိုအပ္ေနပါသည္။

သုံးသပ္ခ်က္

Chonhar တံတား တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း Storm Shadow သည္ ခ႐ိုင္းမီးယားရွိ ႐ုရွားယာဥ္ျပဳျပင္ေရးစခန္းအား တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ႐ုရွားတပ္မႉးတစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ေအာင္ျမင္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဒုံးက်ည္ကို စတင္မိတ္ဆက္အသုံးျပဳသည့္ ေမလလယ္က စတင္ကာ ႐ုရွားတပ္မ်ားအား သိသာထင္ရွားသည့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးေစမႈမ်ိဳး မျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါ။

ဤသည္မွာ HIMARS အား တုံ႔ျပန္သည့္ရန္အတြက္ ႐ုရွားတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက စတင္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႐ုရွား အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကီးမားက်ယ္ေျပာေသာ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာအား ထိန္းထားရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤစစ္ပြဲအတြင္း ယူကရိန္း၏ တာေဝးပစ္လက္နက္မ်ား ဆက္လက္ပါဝင္ တိုက္ခိုက္ေနဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယူကရိန္းသည္ လက္ခံရရွိသည့္ Storm Shadow ဒုံးက်ည္အေရအတြက္ အကန႔္အသတ္ရွိျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ကို ပစ္လႊတ္သည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ေလပိုင္နက္အား အျပည့္အဝ စိုးမိုးထားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ စစ္ကစားခြင့္ မရျခင္း စသည့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ယူကရိန္းသည္ ၁၅၅ မိုင္အကြာအေဝးသို႔ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ Storm Shadow ဒုံးက်ည္ႏွင့္ မိုင္ ၅၀ အကြာအေဝး ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ HIMARS စနစ္မ်ားထက္ အကြာအေဝးပိုမိုေသာ မိုင္ ၁၉၀ အကြာအေဝးအထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ အေမရိကန္ထံမွ ၾကည္းတပ္နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ ဒုံးက်ည္စနစ္ (Army Tactical Missile System – ATACMS) ကို ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္းရွိ ပစ္မွတ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အသုံးျပဳမည္ကို စိုးရိမ္ေနေသာ အေမရိကန္တို႔၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ Storm Shadow ကဲ့သို႔ပင္ ATACMS ၏ ထိေရာက္မႈအား ႐ုရွားတို႔က ထပ္မံၿပီး တုံ႔ျပန္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ပါသည္။

နိဂုံး

တာေဝးပစ္လက္နက္အသစ္မ်ားသည္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ႐ုရွားတို႔အေနျဖင့္ ၎၏စစ္ဆင္ ေရးမ်ားအား မြမ္းမံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ တြန္းအားေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ထိေရာက္မႈသည္ နည္းဗ်ဴဟာအဆင့္တြင္သာ အကန႔္အသတ္ ျဖစ္ေနျခင္းေလာ သို႔မဟုတ္ ယူကရိန္းအတြက္ စစ္ေျမျပင္တြင္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားေစရန္ ထိေရာက္ နက္နဲမႈ ရွိမရွိဟူေဟာအခ်က္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ မေမ့မေလ်ာ့ သတိမူရမည့္အခ်က္မွာ ယူကရိန္းတြင္ စစ္ပြဲ၏ အေျခအေနအား လုံးဝေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ၿပီး အဆုံးအျဖတ္အား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ လက္နက္မရွိ ဟူေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ရင္းျမစ္

Analysis: Why there is no game-changer missile system in Ukraine, Army Recognition, August 2, 2023

ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply