Our Team


ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕
တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
==========================================================
ဧရာဝတီတိုင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၈) ေျခလ်င္တပ္ရင္းတြင္ အဖ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သိန္းေဆြ (ၿငိမ္း)ႏွင့္ အမိ ေဒၚခင္မာဦးတို႕က ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ထိ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသိုလ္အား တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေဆးပညာဘြဲ႕ (M.B.,B.S) ရ႐ွိခဲ့သည္။ ေလ့က်င္ေရးထူးခၽြန္ဆုအားလည္း ရ႐ွိခဲ့သည္။ မေလး႐ွားႏွင့္ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံတို႕တြင္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ လက္ေထာက္ကထိကအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ထိ Outdoor Network Co., Ltd. ႏွင့္ Media Palace Co., Ltd တို႕၏ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ စစ္ေရးမဂၢဇင္းျဖစ္သည့္ “ေသနဂၤ လက္နက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစစ္မႈေရးရာ မဂၢဇင္း” ကို စတင္ထုတ္ေ၀သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ThayNinGa Institute for Strategic Studies – TISS) ၏ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လ်က္႐ွိၿပီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားလ်က္႐ွိသည္။ ၂၀၁၀တြင္ Diploma in Medical Genetics (Moscow) ႏွင့္ Fellowship in Hepatology (Moscow) မ်ားရ႐ွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ MBA ဘြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဒီပလုိမာ (DPS) မ်ား ရ႐ွိခဲ့သည္။ Ph.D (Business Management) အား ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး၊ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး ႏွင့္ နယ္ဘက္ – စစ္ဘက္ဆံဆက္ေရးတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားလူငယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ “ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအင္စတီက်ဳ ThayNinGa Institute for Strategic Studies – TISS” ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ွတြင္ စတင္႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ကာ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ ယေန႔တိုင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည္။


ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕
အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသိန္းထြန္းဦး ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
=================================================
အဖ ဦးေအာင္ျမင့္ေအာင္ အမိ ေဒၚေဌးရည္တို႔မွ … ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္ဘ၀ကတည္းက အဖိုးအဖြားမ်ားရွိရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါင္းတလည္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေအာင္ျမင္သည္အထိ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံအင္းစိန္တြင္ စက္မႈစြမ္းအားဘာသာရပ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားသည္္။ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ပထမႏွစ္တြင္ စစ္တကၠသိုလ္ဗိုလ္ေလာင္း အပတ္စဥ္ (၄၁) အတြက္ ဗိုလ္ေရြးအဖြဲ႔တြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံခဲ့ရာ ပဏာမဗိုလ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ေဆးစစ္မႈမေအာင္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံတြင္ ဒုတိယႏွစ္ တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ဆူပူမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္သြားခဲ့ၿပီး စက္မႈလက္မႈသိပၸံသန္လ်င္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္ကာ ေက်ာင္းဆင္းခဲ့သည္။
ေက်ာင္းဆင္းၿပီးသည္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ဒဂံုဌာနခြဲတြင္ ႐ူပေဗဒ အထူးျပဳျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ရာ B.Sc. (Physics) ဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့သည္။
လုပ္ငန္းခြင္ကာလ တေလွ်ာက္လံုး ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အဓိကလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔လည္း ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ သြားေရာက္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည္။ အလုပ္ခြင္၀င္ေရာက္ေနသည့္ ကာလပတ္လံုး ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ျပင္ပေလ့လာသူအေနျဖင့္ စတင္ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ခန္႔တြင္ DAEWOO International E&P Myanmar သို႔ အလုပ္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခန္႔တြင္ လူမႈကြန္ယက္ေပၚရွိ ၀ါသနာတူ လူငယ္မ်ား ေပါင္းစုမိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အၿမဲမျပတ္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ စစ္ေရးမဂၢဇင္းျဖစ္သည့္ “ေသနဂၤ လက္နက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစစ္မႈေရးရာ မဂၢဇင္း” ကို စတင္ထုတ္ေ၀သည္။ ထို႔ေနာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး၊ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး ႏွင့္ အရပ္ဖက္စစ္ဘက္ဆံဆက္ေရး တို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းလူငယ္မ်ား ႏွင့္ အရပ္သားလူငယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ “ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ThayNinGa Institute for Strategic Studies TISS” ကို တည္ေထာင္ရန္ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၁-၁-၂၀၁၇ ႏွစ္ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ စတင္႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ကာ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ယေန႔တိုင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည္။
ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕