ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေပါက္ေဖာ္ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္း

0

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေပါက္ေဖာ္ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ဝါရင့္အႀကံေပးႏွင့္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕  အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္က ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေပါက္ေဖာ္ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ၿပီး “The Significance of 20th CPC National Congress from the Perspective of Myanmar” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေပါက္ေဖာ္ဖိုရမ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးက ကမကထျပဳ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖိုရမ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ခ်န္းဟိုင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးသန႔္ေက်ာ္တို႔က အဖြင့္အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ဖိုရမ္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ UMFCC ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးရဲမင္းေအာင္က စီးပြားေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေနလင္းက အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြန္ဂရက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္မီဒီယာဂ႐ု ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုက ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈက႑မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply