(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရးညီလာခံႏွင့္ အနာဂတ္ကမာၻ႔လုံၿခဳံေရး

0

(သုတကမာၻဂ်ာနယ္ အတြဲ (၆) အမွတ္ (၂၂) တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ မ်က္ႏွာဖုံးေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရးညီလာခံႏွင့္ အနာဂတ္ကမာၻ႔လုံၿခဳံေရး

နိဒါန္း

စာေရးသူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေစလႊတ္မႈေၾကာင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၊ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံေတာ္တကၠသိုလ္ (Moscow State University) တြင္ ေဆးပညာဘြဲ႕လြန္သင္တန္းအား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ကတည္းကပင္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ လာေရာက္လိုသည့္စိတ္ျဖစ္ေပၚမိပါသည္။ ထိုဆႏၵျပည့္ဝသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရးညီလာခံမ်ားအား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုႏွင့္ စိန႔္ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕မ်ား အေျခစိုက္အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႕မ်ား (Think Tanks) ျဖင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္လမ္းေၾကာင္းသြယ္ (၂) (Track 2 Diplomacy) တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရးညီလာခံ တက္ေရာက္ျခင္း

စာေရးသူသည္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရးညီလာခံ (The XI Moscow International Security Conference – XI MCIS) အား ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ၎ညီလာခံအား ယခုႏွစ္တြင္ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္အနီး ကူဘင္းကာရွိ ႐ုရွားတပ္မေတာ္ မ်ိဳးခ်စ္ပန္းၿခံ (The Patriot Park) ရွိ Cosmos Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာ လုံၿခဳံေရး ညီလာခံ (The XI Moscow Conference on International Security) သို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၀) မွ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ (၂၀) ဦး၊ ႏိုင္ငံ (၁၆) ႏိုင္ငံမွ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ (၁၆) ဦး၊ ႏိုင္ငံ (၁၂) ႏိုင္ငံမွ ၫႊန္ၾကားေရမႉးအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ (၁၂) ဦးႏွင့္ အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႕ (Think Tanks) မ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား (၈၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ဝါရင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္၊ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး ဦးေဆာင္သည့္ အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က အဖြင့္မိန႔္ခြန္းအား Video Message ေပးပို႔ၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက အဖြင့္မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က Plenary Session 2 – Security in Asia-Pacific Region တြင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Video File ေပးပို႔ ေဆြးေႏြးပါသည္။

႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က အဖြင့္မိန႔္ခြန္းတြင္ ၎က ဝင္႐ိုးစုံ ဗဟုကမာၻ႔အစီအစဥ္ (Multipolar World Order) သည္ တျဖည္းျဖည္း ပုံသ႑န္ေျပာင္းလဲလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခိုင္ခိုင္မာမာတည္ေဆာက္ထားၾကၿပီး၊ ၎တို႔၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား၊ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူေနမႈပုံစံတို႔ကို ကာကြယ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဗဟိုခ်က္ အသစ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ရပ္တည္မႈကို ခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ ဆက္လက္ၿပီး သမၼတပူတင္က ကမာၻေပၚရွိ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေဒသတိုင္းသည္ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လုံၿခဳံေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားအလိုက္ ထူးျခားခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဤျပႆနာမ်ားအားလုံးသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မဆင္မျခင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ ကိုလိုနီလက္သစ္လုပ္ရပ္မ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားပါသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈတို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ ဝင္႐ိုးစုံ ဗဟုကမာၻအေပၚတြင္ အခိုင္အမာရပ္တည္ေနေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္ ဒုတိယပိုင္း – အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း လုံၿခဳံေရး (Plenary Session 2 – Security in Asia-Pacific Region) တြင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Video File ေပးပို႔ ေဆြးေႏြးရာ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသသည္ လူဦးေရမ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အခ်က္အခ်ာက်ေနျခင္းတို႔အျပင္ လုံၿခဳံေရးအပါအဝင္ က႑မ်ိဳးစုံ၌ အေရးပါသည့္ ေဒသျဖစ္လာသည့္အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ NATO အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း။ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၊ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ အားၿပိဳင္မႈမ်ား၊ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသည့္ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာေပၚေပါက္ေနေသာ အေရးအခင္းမ်ား၏ ေပါင္းစပ္သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ကမာၻႀကီး၏ အေနအထားသည္ ႀကီးမားစြာ ကြဲျပားကြာဟမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံေနရၿပီး လုံၿခဳံေရးက႑တြင္လည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ အျပင္းအထန္ အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ႀကီးမားသည့္ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္လုံၿခဳံမႈ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းလာသည့္ ကမာၻ႔အေနအထားသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသႀကီး၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ား၌ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔အေနအထား မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ မလုံၿခဳံမႈတို႔မွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အာဆီယံကဲ့သို႔ေသာ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ က႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ပဋိပကၡေျဖ ရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရး ေပါင္းစည္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေစျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို အားေပးက်င့္သုံးျခင္းမ်ားသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္အျပင္ မေရရာမတည္ၿငိမ္သည့္ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားအား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး သာယာဝေျပာမႈတို႔ကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွအပ ေနရာေဒသ အမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လုံၿခဳံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တေသာပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပၿပီး အႏိုင္ရရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအား ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ျပန္လည္အပ္ႏွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လုံၿခဳံမႈရွိေစေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္ကို ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံေဒသသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ တို႔ကို ေပါင္းကူးေပးသည့္ ေနရာတြင္ရွိၿပီး အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ၏ ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ တည္ရွိလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသႀကီး တစ္ခုလုံး၏ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ မ်ားစြာအေရးပါလ်က္ရွိသျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း နက္နဲရႈပ္ေထြးေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အာဆီယံအပါအဝင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ကာ ေက်ာ္လႊားတုံ႔ျပန္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိလာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အမိအရအသုံးခ်၍ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ (Expert Discussion Club) တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း

စာေရးသူအေနျဖင့္ ၎ညီလာခံ၏ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ (Expert Discussion Club) တြင္ Myanmar’s Perspectives on The Future Challenges of Global and Regional Security ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအား ႐ုရွားတပ္မေတာ္ ႏိုင္ငံတကာ စစ္ဘက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံး ဒုတိယအရာရွိခ်ဳပ္ (၁) (First Deputy Chief of the Main Directorate for International Military Cooperation) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Yevgeny Ilyin က Moderator အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္ (၃၀) ဦးတို႔က အနာဂတ္တြင္ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္သည့္ လုံၿခဳံေရး အခင္းအက်င္းဆိုင္ရာတို႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

စာေရးသူက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္း လုံၿခဳံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ သမား႐ိုးက် လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Traditional Security Threats) သာမက သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (Non – traditional Security Threats) လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဆိုင္ဘာလုံၿခဳံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကပ္ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးတို႔သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ကမာၻလုံးႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ကမာၻႀကီးသည္ အျပန္အလွန္ ပိုမိုယွက္ႏြယ္ဆက္သြယ္လာေနသည္ႏွင့္အမွ် နယ္ပယ္အသီးအသီးတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ျဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈတို႔ျဖင့္ အနာဂတ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရးျမင္ကြင္းအား သတ္မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာတိုးတက္မႈမ်ားအား လက္ခံျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈအား ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ား ထူေထာင္ျခင္းတို႔သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ လုံၿခဳံေရးမူေဘာင္၏ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစေသာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းျမစ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္ျခင္းျဖင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအတြက္ ပိုမိုလုံၿခဳံၿပီး ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ ကမာၻသစ္ဆီသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

The International Military and Technical Forum Army 2023

ညီလာခံႏွင့္ ဆက္စပ္ျပဳလုပ္သည့္ The International Military and Technical Forum “Army – 2023” စစ္လက္နက္ပစၥည္းျပပြဲအားလည္း ေလ့လာၾကည့္ရႈခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ နည္းပညာသစ္မ်ားစြာအား မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ Kalashnikov ကုမၸဏီျပခန္းသို႔ ေလ့လာရာတြင္ ယူကရိန္းတြင္ ဆင္ႏႊဲေနေသာ အထူးစစ္ဆင္ေရးအတြင္း ႐ုရွားစစ္သည္မ်ား ဝတ္ဆင္ေနၾကသည့္ ၎ကုမၸဏီထုတ္ ပုံစံသစ္ All-weather Field Uniform Kit (VKPO 3.0) အား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ျပပြဲတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ကုမၸဏီမ်ားသာမက ဘီလာ႐ုစ္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အီရန္တို႔၏ ျပခန္းမ်ားအားလည္း ေတြ႕ျမင္ ေလ့လာခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယူကရိန္းတြင္ ဆင္ႏႊဲေနေသာ အထူးစစ္ဆင္ေရးအတြင္းမွ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံလုပ္ စစ္လက္နက္၊ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားအားလည္း ျပသထားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ေမာ္စကိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း စာေရးသူဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ သိပၸံအကယ္ဒမီႀကီးေအာက္ရွိ The Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (ICCA RAS) ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ICCA RAS ႐ုံးတြင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မူေဘာင္အတြင္းမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႕မ်ား အခ်င္းအခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးတက္ခိုင္မာလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သြားေရာက္ေလ့လာမႈမ်ား

ခရီးစဥ္အတြင္း ႐ုရွားတပ္မေတာ္ ပင္မ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတာ္ (The Main Cathedral of the Russian Armed Forces) ဝင္းအနီးရွိ မဟာမိတ္ လမ္းသြယ္ (Allies’ Alley) တြင္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏွင့္ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာတို႔၏ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ဖက္ဆစ္ဝါဒီမ်ားကို တြန္းလွန္ တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ခဲ့မႈ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ထုလုပ္ပုံေဖာ္ထားသည့္ ႐ုပ္တုအားလည္း သြားေရာက္ အေလးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႐ုပ္ထုအား မဟာမိတ္ ျမန္မာစစ္သည္ေတာ္မ်ားဟု ေခၚတြင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ ထို႐ုပ္ထုကို သြန္းေလာင္း ထုလုပ္သူမွာ Military Artists Studio named after M.B. Grekova မွ A.D. Chebannenko ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ Military Artists Studio named after M.B. Grekova သည္ ကမာၻေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ စစ္ပြဲပုံတူ ႐ုပ္တုမ်ား ထုလုပ္ရာ နာမည္ေက်ာ္ စတူဒီယိုတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

အထိမ္းအမွတ္႐ုပ္တုသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအား ရည္စူးေအာက္ေမ့ သတိရေစရန္အတြက္ ထုလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ႐ုပ္တုဖြင့္ပြဲသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္မ်ားအၾကား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကူးလူး ဆက္ႏြယ္မႈ၊ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈတို႔ကို ေဖာ္ၫႊန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ား သည္ မည္သူမွ် ၾကားဝင္ဖ်က္ဆီး၍မရႏိုင္သလို ျမန္မာ – ႐ုရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္အေနျဖင့္ ဆက္လက္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေမာ္စကိုရွိ အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ရင္ျပင္နီႏွင့္ ကရင္မလင္နန္းေတာ္၊ ႐ုရွားတပ္မေတာ္ ပင္မ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတာ္၊ ျပတိုက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲထားသည့္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲေခတ္ န်ဴးကလီးယားဗုံးဒဏ္ခံ ေျမေအာက္ဘန္ကာ (Bunker 42)၊ Victory Park ႏွင့္ Victory Museum စသည့္ေနရာမ်ားအား သြားေရာက္ ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲေခတ္ ႏ်ဴးကလီးယားဗုံးဒဏ္ခံ ေျမေအာက္ဘန္ကာ (Bunker 42) အား ေလ့လာျခင္း

ဤေနရာတြင္ အလ်င္းသင့္သည့္အတြက္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလက အမိန္႔ေပးကြပ္ကဲေရး စင္တာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျပတိုက္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ျပသထားသည့္ Bunker 42 အား သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည့္အေၾကာင္းအား တင္ျပခ်င္ပါသည္။ ၎ဘန္ကာသည္ ေျမေအာက္ ၆၅ မီတာ (၂၁၃ ေပ) အနက္မွာ တည္ရွိၿပီး အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ ၇၀၀၀ (စတုရန္းေပ ၇၅၀၀၀) ရွိပါသည္။ ေမာ္စကို ေျမေအာက္ရထား ဘူတာ႐ုံ “Taganskaya” အနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး အဆိုပါဘူတာ႐ုံႏွင့္ ေျမေအာက္က ဆက္သြယ္ထားေသာ လမ္းလည္း ရွိပါသည္။ ေျမေအာက္ဘန္ကာကို ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း (၄) ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ အေစာပိုင္းကာလ ၁၉၅၁ တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္း ေျမေအာက္ရထားလိုင္း (Moscow Metro) ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

စတင္တည္ေဆာက္စဥ္က လူရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေျမေအာက္တြင္ လေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ကာ တူးေဖာ္တည္ေဆာက္ေနၾကေသာ္လည္း အနီးရွိ ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုံးဝ ရိပ္မိသိရွိျခင္း မရွိဟု သိရွိရပါသည္။ ၎ရပ္ကြက္တြင္း ေနထိုင္သူမ်ားသည္ စစ္မႈထမ္း မိသားစုမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ စတာလင္အေနျဖင့္ ထိုဘန္ကာ၏ပုံစံအား အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခ်ိန္အား မမီခဲ့ပဲ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ဘန္ကာ – ၄၂ သည္ ေမာ္စကိုေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးခ႐ိုင္ (PVO) ဆက္သြယ္ေရးစင္တာ၏ အေရးေပၚကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဘန္ကာ – ၄၂ ဆိုသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရးစက္အေခၚအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသာ နံပါတ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ ထိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအား ၂၄ နာရီ တစ္ဆိုင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစပါသည္။ ဤသည္မွာ တာဝန္က် ဝန္ထမ္းမ်ား ႏိုးၾကားေနေစရန္ႏွင့္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္ဖိစီးျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္တို႔အတြက္ အဆိုင္းအတိုမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း န်ဴကလီးယား တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဆက္လက္လည္ပတ္ရန္ လိုအပ္သည့္အရာအားလုံးျဖစ္သည့္ သန႔္ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ေျမေအာက္ အဝီစိတြင္း ႏွစ္တြင္း၊ ရိကၡာႏွင့္ ေလာင္စာဆီတို႔အား ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါသည္။ လူဦးေရ ၆၀၀ သည္ ျပင္ပက အေထာက္အပံ့ မလိုအပ္ပဲ ရက္ေပါင္း (၃၀) ၾကာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

အကယ္၍ လိုအပ္လာပါက အနီးတြင္ တည္ရွိေနေသာ Taganskaya ေျမေအာက္ဘူတာျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းက တစ္ဆင့္ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေမာ္စကို ေျမေအာက္ရထားလိုင္းႏွင့္ နီးကပ္ေနသည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမေအာက္ရထား ျဖတ္သန္းသြားေသာ အသံအား အခ်ိန္တိုင္းလိုလို ၾကားေနရပါသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္မွ အစိုးရက ပုဂၢလိကအား ျပတိုက္အျဖစ္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္က ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ မရွိဟုလည္း သိရွိရပါသည္။ ဘန္ကာ – ၄၂ ျပတိုက္၏ ဝင္ေၾကးသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ႐ူဘယ္ ၃၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀) (စကားျပန္အတြက္ အခမဲ့) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႐ူဘယ္ ၂၀၀၀ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႐ုရွားတြင္ေတာ့ အျမင့္ဆုံးဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ျပတိုက္အတြင္း ေလ့လာေရးခရီးသည္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွပါသည္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲေခတ္ ႐ုရွားေလတပ္ အရာခံဗိုလ္ဝတ္စုံ ဝတ္ဆင္ထားေသာ ျပတိုက္တာဝန္ခံတစ္ဦးက လိုက္လံ ရွင္းလင္းျပသပါသည္။ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ စတာလင္အတြက္ ႐ုံးခန္း၊ အစည္းအေဝးခန္းနဲ႔ စစ္ဆင္ေရးခန္းမမ်ားအား ျပသပါသည္။ စစ္ဆင္ေရးခန္းမကေန အမိန္႔ေပးမႈျဖင့္ ႐ုရွား န်ဴးကလီးယားဒုံပ်ံ ပစ္ခတ္မႈ သ႐ုပ္ေဖာ္ႏွင့္ န်ဴးကလီးယားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေျမေအာက္ဘန္ကာအတြင္း ျဖစ္ပ်က္သြားပုံ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈတို႔၏ အသက္ဝင္မႈသည္ ေလ့လာၾကည့္ရႈသူမ်ားအား စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလသို႔ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္သြားသကဲ့ပင္ အသက္ဝင္လွပါသည္။ ျပန္အထြက္က ေျမေအာက္ဘန္ကာတစ္ခုအား စားေသာက္ဆိုင္၊ အခမ္းအနားက်င္းပရာ ခန္းမ၊ သီးသန္႔အစည္းအေဝးခန္းမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ႐ုရွားအား သြားေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္ရႈသင့္သည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

နိဂုံး

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရးညီလာခံ (The XI Moscow International Security Conference – XI MCIS) သည္ ကမာၻအခင္းအက်င္းသစ္တြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာမွ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကသည့္ အဆင့္ျမင့္ညီလာခံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို အေျခခံကာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ သင္ခန္းစာရယူႏိုင္သည္မွာ ဧကန္မုခ်ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့အေနျဖင့္ ယခုခရီးစဥ္အတြင္း သံတမန္လမ္းေၾကာင္းသြယ္ ၂ (Track 2 Diplomacy) တြင္ အေရးပါသည့္ ျမန္မာႏွင့္ ႐ုရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံ အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႕မ်ား (Think Tanks) မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးတက္ခိုင္မာလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုခရီးစဥ္အား စီစဥ္ေစလႊတ္ေပးပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၊ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ခရီးစဥ္အတြင္း လိုက္ပါကူညီေပးပါေသာ ပညာေတာ္သင္ အရာရွိမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားပါေသာ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply