ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအေဝး (Expert Discussion Club) တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း

0

ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအေဝး (Expert Discussion Club) တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးသည္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ ညေနက ႐ုရွားတပ္မေတာ္ Patriot Park တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရး ကြန္ဖရင့္ (The XI Moscow Conference on International Security) ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအေဝး (Expert Discussion Club) တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအား ႐ုရွားတပ္မေတာ္ ႏိုင္ငံတကာ စစ္ဘက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံး ဒုတိယအရာရွိခ်ဳပ္ (၁) (First Deputy Chief of the Main Directorate for International Military Cooperation) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Yevgeny Ilyin က Moderator အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္ (၃၀) ဦးတို႔ကအနာဂတ္တြင္ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္သည့္ လုံၿခဳံေရး အခင္းအက်င္းဆိုင္ရာတို႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply