ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ သိပၸံအကယ္ဒမီႀကီးေအာက္ရွိ The Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (ICCA RAS) တို႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္း

0

ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ သိပၸံအကယ္ဒမီႀကီးေအာက္ရွိ The Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (ICCA RAS) တို႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္း

႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ICCA RAS သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ မူေဘာင္အတြင္းမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ဝါရင့္အႀကံေပးႏွင့္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးႏွင့္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသိန္းထြန္းဦးတို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

႐ုရွားဘက္မွ The Center for Vietnam and ASEAN Studies of ICCA RAS အႀကီးအကဲ ပါေမာကၡ Vladimir Mazyrin ႏွင့္ ၎စင္တာ၏ ဦးေဆာင္သုေတသီ ပါေမာကၡ Ksenia Efremova တို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းအေဝးအစပိုင္းတြင္ ICCA RAS ၏ ဒါ႐ိုက္တာ Kirill Babaev က ဗီဒီယိုလင့္ခ္မွတစ္ဆင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အတြက္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply