အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Diplomatic Academy of Vietnam (DAV) တို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္သည့္  RSIS-CSIS-DAV Workshop on “Southeast Asia’s Response to Maritime Power Projection” အား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး

0

ဩဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔က ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ Sofitel Saigon Plaza Hotel တြင္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Diplomatic Academy of Vietnam (DAV) တို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္သည့္ 

RSIS-CSIS-DAV Workshop on Southeast Asias Response to Maritime Power Projection အား တက္ေရာက္ၿပီး

Panel II: ASEANs Role in Maritime Balance of Power in the Indo-Pacific: Beyond Confidence Building Measure တြင္

Myanmars Response to Maritime Power Projection by Superpowers in South East Asia ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply