မဲေခါင္-လန္ခ်န္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ

0

မဲေခါင္-လန္ခ်န္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ

(Seminar: Cooperation on Non-Traditional Security Matters among MLC Countries) တြင္

ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း

(၁၄-၇-၂၀၂၃ ရက္၊ ရန္ကုန္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ႀကီးမႉး၍ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး အစီအစဥ္ေအာက္မွ မဲေခါင္-လန္ခ်န္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ လုံၿခဳံေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ၁၄-၇-၂၀၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Chatrium ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ သက္ဆိုင္ရာအသိပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာခ်န္ဟိုင္းက မဲေခါင္-လန္ခ်န္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒က အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အြန္လိုင္းေလာင္းကစားမႈႏွင့္ လိမ္လည္မႈ တို႔ျဖင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူကုန္ကူးမႈ၊ ဆိုက္ဘာမႈခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခဳံမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ အလားအလာမ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ား ေပၚထြက္လာေရးကို ေရွးရႈ၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Participated in a Seminar: Cooperation on Non-traditional Security Matters among Mekong Lancang Countries

(14 July 2023, Yangon)

A Seminar organized by the Myanmar Institute of Strategic and International Studies under the auspices of the Mekong-Lancang Cooperation (MLC) on Non-traditional Security Matters among Mekong Lancang Countries was held at Chatrium Hotel in Yangon on 14 July 2023. Members of the Myanmar-ISIS, professors and research fellows from the respective Think Tanks of Cambodia, Laos, Vietnam, Thailand and China participated in the seminar.

On the occasion, the Deputy Minister for Foreign Affairs H.E. U Kyaw Myo Htut delivered a welcome remark. After that, H.E. Mr. Chen Hai, the Ambassador of the People’s Republic of China to Myanmar made a statement on the Mekong-Lancang Cooperation. Consequently, the Chair of the Myanmar Institute of Strategic and International Studies made his opening remarks.

Frank and open discussions were held to address combating terrorism, human trafficking related to online gambling and scamming, cybercrime, food security and extreme poverty reduction with a view to finding possible areas and mechanisms for further cooperation.

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply