ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ယူနန္တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသန ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ တက္ေရာက္ျခင္း

0

ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕၊ ယူနန္တကၠသိုလ္၊ ျမန္မာ့ေရးရာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (Institute of Myanmar Studies, Yunnan University) တို႔အၾကား

သုေတသန ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို

၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔က ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ယူနန္တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

 

Share.

About Author

Leave A Reply