အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ႏွိမ္နင္းေရးတြင္အတြက္ ၁၂ ဒႆမ ၇ မမ ShAK-12 ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္စနစ္သစ္အား Rostec က ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ျခင္း

0

(သုတကမာၻဂ်ာနယ္ အတြဲ (၆) အမွတ္ (၅) ပါ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ႏွိမ္နင္းေရးတြင္အတြက္ ၁၂ ဒႆမ ၇ မမ ShAK-12 ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္စနစ္သစ္အား Rostec က ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ျခင္း

နိဒါန္း

သင္သာ ကြန္မင္ဒိုတစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ အကာအကြယ္ေကာင္းေကာင္းယူထားေသာ သို႔မဟုတ္ က်ည္ကာေကာင္းေကာင္း ဝတ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္သမားအား မည္သို႔ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမည္နည္း။

ထိုအတြက္ အေျဖရွိပါသည္။ Rostec High-Precision Complexes Holding Company က ၿမိဳ႕ျပေဒသ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း အနီးကပ္တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းရန္အတြက္ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားေသာ ShAK-12 ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစက္ကေလးသည္ ေျပာင္းထြက္ရွိန္ ျမင့္မားသည္ ၁၂ ဒႆမ ၇ မမ က်ည္မ်ားအား အတြဲလိုက္ ေမာင္းျပန္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ ထူးျခားသည့္ လက္နက္စနစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ShAK-12 ေခ်မႈန္းေရး ႐ိုင္ဖယ္စနစ္

ထို ShAK-12 ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္စနစ္သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ဘက္စလန္စာသင္ေက်ာင္း ျဖစ္စဥ္အတြင္း အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အရပ္သား အမ်ားအျပား က်ဆုံး/ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရသည့္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္စဥ္အၿပီးတြင္ ေမြးဖြားလာသည့္ လက္နက္စနစ္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အျခားစစ္ဆင္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ႐ုရွား FSB ၏ အထူးတာဝန္စင္တာသည္ Level ျမင့္ က်ည္ကာအက်ႌ အပါအဝင္ က်ည္ကာအက်ႌဝတ္ဆင္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေအာက္မွ ရန္သူအား အနီးကပ္တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္အတြက္ လက္နက္စနစ္တစ္မ်ိဳး တီထြင္ထုတ္လုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ လက္နက္၏ ျပင္းအားျဖစ္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ စိတ္ႂကြမူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲထားေသာေၾကာင့္ နာက်င္မႈ ခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားေနေသာ ရန္သူအားပင္လွ်င္ က်ည္အေတာင့္ေရ အနည္းဆုံးျဖင့္ ေခ်မႈန္းပစ္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုၫႊန္ၾကားခ်က္အမိန္႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမွာ The Design Bureau of Instrument Engineering ၏ လက္ေအာက္ခံ The Central Design Research Bureau of Sports and Hunting Weapons (TsKIB SOO) ျဖစ္ပါသည္။ The Rostec High-Precision Complexes Holding ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Academician A.G. Shipunova ဌာနက Exhaust ဟု အမည္သညာေပးထားေသာ ေျပာင္းအခ်င္းႀကီးမားသည့္ VKS လက္ေျဖာင့္႐ိုင္ဖယ္ေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ SkAK-12 စနစ္အား တီထြင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုလက္နက္စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးသည္ ၁၂ ဒႆမ ၇ မမ က်ည္အား အသုံးျပဳၿပီး ပုံသဏၭာန္အားျဖင့္လည္း ဆင္တူၾကသည္။

Bullpup တို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္း

ShAK-12 စနစ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ASh-12 ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္ႏွင့္ VKS ႐ိုင္ဖယ္မ်ား၏ မူလဒီဇိုင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာလက္နက္အေခၚအေဝၚအရ Bullpup ဒီဇိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ Bullpup ဆိုသည္မွာ Bulldog Puppy ဟူေသာ စကားရပ္မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစကားလုံးမွာ ၁၉၃၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အေမရိကန္ အမဲလိုက္ ဗန္းစကားျဖစ္ၿပီး အပစ္လိုက္ကိုင္၏ ေနာက္တြင္ က်ည္အိမ္တပ္ရသည့္ ပထမဆုံး Bullpup ႐ိုင္ဖယ္မ်ားမွာ ၂၀ ရာစု အစတြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထို Bullpup ဒီဇိုင္း လက္နက္စနစ္ျဖစ္ေသာ TK-408 စက္ေသနတ္မွာ ၁၉၄၆-၄၇ ၌ တပ္နီေတာ္က စတင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း နာမည္ေက်ာ္ AK-47 ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္ ေပၚထြက္ခ်ိန္တြင္ေတာ့ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရသည္။ နည္းပညာထြန္းကားလာသည့္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ဩစႀတီးယားတပ္မေတာ္က Steyr AUG ႏွင့္ ျပင္သစ္တပ္မေတာ္က FAMAS စသည့္ Bullpup ဒီဇိုင္း ႐ိုင္ဖယ္မ်ားအား စတင္အသုံးျပဳလာၾကသည္။

Bullpup ဒီဇိုင္းတြင္ ပစ္ခတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ားအား ႐ိုင္ဖယ္၏ အေနာက္ပိုင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေစၿပီး အပစ္ခလုပ္အား က်ည္အိမ္ေရွ႕တြင္ တပ္ဆင္ထားသည္။ ထိုသို႔ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းအလ်ား တိုေတာင္းျခင္း မရွိပဲ ေသနတ္တစ္လက္လုံးအလ်ားမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုေတာင္းသြားကာ ပစ္ခတ္မႈ ထိေရာက္ျခင္း စြမ္းရည္ က်ဆင္းသြားျခင္းလည္း မရွိပါ။ ထိုအခ်က္မွာ အခန္းတြင္းႏွင့္ အလုံပိတ္ေနရာမ်ား အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္၌ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ လက္နက္စနစ္မ်ားအတြက္ အထူးပင္ အေရးႀကီးသည္။

က်ည္ကာအက်ႌမ်ားႏွင့္ ထူထဲေသာ အုတ္နံရံမ်ားသည္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားေလာ

ShAk-12 သည္ သာမန္ေခ်မႈန္းေရး ႐ိုင္ဖယ္တစ္လက္မွ်သာ မဟုတ္ဘဲ ေခ်မႈန္းေရးစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အထူးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ လက္နက္စနစ္တစ္ခုလုံး ျဖစ္သည္။ ၎သည္ နည္းဗ်ဴဟာအရ ဘက္စုံေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ က်ည္အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳး တပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ လက္နက္စနစ္ျဖစ္သည္။

ေပးအပ္သည့္တာဝန္အေပၚမူတည္ၿပီး စစ္သည္အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်ည္အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

(က) PD-12 က်ည္။ ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ PD-12 က်ည္ျဖစ္ၿပီး က်ည္အလ်ား တိုေတာင္းကာ အသံေအာက္ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ ၃၂ ဂရမ္အေလးခ်ိန္ရွိ ခဲက်ည္ဖူးအေလး ျဖစ္သည္။ ထိုက်ည္အား အသံတိတ္ကိရိယာျဖင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳကာ ထိေရာက္မႈ အကြာအေဝးမွာ မီတာ ၂၀၀ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အကာအကြယ္နည္းပါသည့္ ရန္သူအား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အသံတိတ္ သုတ္သင္ႏိုင္သည္။

(ခ) PS-12A က်ည္။ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမွာ PS-12A ျဖစ္ၿပီး အေပါ့စား အသံထက္ျမန္ေသာ က်ည္ျဖစ္သည္။ အလူမီနီယံကိုယ္ထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားကာ အကြာအေဝး မီတာ ၁၀၀ အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ ထိေရာက္မႈမွာ ျပင္းထန္သည့္အတြက္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲထားသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားကိုပင္ ပထမက်ည္တစ္ေတာင့္ျဖင့္ သုတ္သင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ပစ္ခတ္လိုက္သည့္ က်ည္တြင္ က်ည္ေထာက္ျပန္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါက မိမိ၏ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္မႈ နည္းပါးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

(ဂ) PS-12B က်ည္။ တတိယအမ်ိဳးအစားမွာ PS-12B ျဖစ္ၿပီး သံခ်ပ္ကာေဖာက္ သံမဏိက်ည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၁၆ ဂရမ္အေလးခ်ိန္ရွိၿပီး ထိေရာက္မႈ အကြာအေဝး မီတာ ၃၀၀ ျဖစ္သည္။ ထူထဲေသာ သံခ်ပ္ကာ သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေအာက္မွ ရန္သူအား ေခ်မႈန္းသုတ္သင္ႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အထူးတပ္ဖြဲ႕စစ္သည္သည္ ပထမက်ည္ျဖင့္ အုတ္နံရံအား ေဖာက္ထြင္းပစ္ခတ္ကာ ဒုတိယက်ည္ျဖင့္ ရန္သူအား သုတ္သင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ အသားႀကိတ္စက္

ေသနတ္ကိုယ္ထည္အား ပုံသြင္းသံမဏိျဖင့္ ျပဳလုပ္ကာ ေသနတ္ဒင္အား အၾကမ္းခံသည့္ ပလတ္စတစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ Picatinny Rail မ်ားတြင္ မည္သည့္ ခ်ိန္ဆိုဒ္မဆို တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ ၎လက္နက္စနစ္တြင္ ေျပာင္းကာ ကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးအားလည္း ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ နည္းဗ်ဴဟာ အသံတိတ္ေျပာင္းတိုသည္ ပစ္ခတ္သံကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသည့္အျပင္ ပစ္ခတ္ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ မီးလွ်ပ္ကိုပါ ေဖ်ာက္ေပးသည့္အတြက္ ရန္သူက ေသနတ္သမားအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ ခက္ခဲသည္။ အထူးလွ်ိဳ႕ဝွက္စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အသံတိတ္ေျပာင္းရွည္အား အသံေအာက္ျမန္ေသာ က်ည္အေလးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳသည္။ ေခ်မႈန္း႐ိုင္ဖယ္မ်ိဳးကြဲအား အသံတိတ္ေျပာင္း တပ္ဆင္ျခင္း မရွိဘဲ အသုံးျပဳပါသည္။

ShAK-12 လက္နက္စနစ္တြင္ အခ်င္းႀကီးမားသည့္ ၁၂ ဒႆမ ၇ ကဲ့သို႔ က်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရသည့္အတြက္ အထူးသျဖင့္ အတြဲလိုက္ ပစ္ခတ္ရာတြင္ ေနာက္ကန္အား ျပင္းထန္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆဖြယ္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေတြ႕အႀကဳံရင့္သည့္ စစ္သည္တစ္ဦးအတြက္မွာမူ Kalashnikov ထုတ္ ၇ ဒႆမ ၆၂ မမ PKM စက္လတ္ေလာက္ပင္ ေနာက္ကန္အား ျပင္းထန္ျခင္း မရွိပါေခ်။ ထို႔အျပင္ ASh-12 သည္ ေျပာင္းအလ်ားတိုသည့္ စက္ေသနတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပစ္ခတ္စဥ္ ေနာက္ကန္အား နည္းျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

နိဂုံး

ShAK-12 လက္နက္စနစ္သည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ား စသည္တို႔တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာအရပ္သား မိဘျပည္သူ လူထုေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြါးေစႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနတြင္ ဆင္ႏႊဲရသည့္ လုံၿခဳံမႈ ထိန္းသိမ္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ႏွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္ အစြမ္းထက္ျမက္ေသာ လက္နက္စနစ္သစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ အသားႀကိတ္စက္ (Meat Grinder for Terrorists) ဟု အမည္ေျပာင္ ေပးထားၿပီးျဖစ္ေသာ ASh-12 စက္ကေလးသည္ ကမာၻေပၚ အနည္းငယ္မွ်သာ ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္လုပ္ အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ ၁၂ ဒႆမ ၇ x ၅၅ မမ က်ည္သုံး ေမာင္းျပန္လက္နက္မ်ားအနက္ တစ္မ်ိဳးအပါအဝင္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

(ရင္းျမစ္။ Rostec unveils ShAK-12 counter-terror 12.7mm assault rifle for close combat, Army Recognition, 20th April, 2023)

Share.

About Author

Leave A Reply