တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေလတပ္) ၏ J-6 ႏွင့္ J-7 ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား အေသခံဒ႐ုန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း

0

(သုတကမာၻဂ်ာနယ္ အတြဲ (၆) အမွတ္ (၄) တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေလတပ္) ၏ J-6 ႏွင့္ J-7 ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား အေသခံဒ႐ုန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း

တ႐ုတ္သည္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလက ၎၏ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ေဟာင္းအခ်ိဳ႕အား အေသခံဒ႐ုန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း Interesting Engineering Website တြင္ စာေရးဆရာ Christopher McFadden ေရးသားထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္က စတင္ကာ အရန္အျဖစ္ သိုေလွာင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ J-6 ႏွင့္ J-7 တို႔ကဲ့သို႔ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ေဟာင္းမ်ားသည္ အေသခံ ကာမီကာေဇ ဒ႐ုန္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသုေတသနျပဳရာတြင္ အဓိက အစမ္းသပ္ခံမ်ား ျဖစ္လာသည္။

ထိုဒ႐ုန္းမ်ားအား ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္သည္ တိုင္ဝမ္ကြၽန္းအား စတင္တိုက္ခိုက္ခ်ိန္တြင္ တိုင္ဝမ္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားအား လႊမ္းမိုးေက်ာ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ အေသခံဒ႐ုန္းမ်ားအျဖစ္ တ႐ုတ္က အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

J-6 ႏွင့္ J-7 တို႔သည္ ၁၉၅၀ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ဆိုဗီယက္ေခတ္ MiG-19 ႏွင့္ MiG-21 ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ တ႐ုတ္ထုတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ J-7 မ်ိဳးကြဲေပါင္း ၅၄ မ်ိဳးအား စုစုေပါင္း အစီးေရ ၂၄၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအေရအတြက္သည္ ၎၏ မူရင္း MiG-21 ႏွင့္ အေရအတြက္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ MiG-21 ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္ေသာ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သည္။ ပါကစၥတန္ႏွင္ အီရန္တို႔တြင္ J-7 ၏ ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ မ်ိဳးကြဲျဖစ္သည့္ F-7 မ်ားအား အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေလ) တြင္လည္း J-7 ၏ မ်ိဳးကြဲမ်ားျဖစ္သည့္ F-7IIK မ်ားႏွင့္ FT-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား အသုံးျပဳလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။

The International Institute of Strategic Studies ၏ The Military Assets and Defense Economics ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေလတပ္) (PLAAF) တြင္ J-7 ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္အစီးေရ ၃၀၀ ခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ တတိယမ်ိဳးဆက္ J-7 ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ အတိတ္တစ္ခ်ိန္က ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးေတာ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ တ႐ုတ္ေလတပ္သည္ စတုတၳႏွင့္ ပၪၥမမ်ိဳးဆက္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ႐ုရွားလုပ္ Su-30 ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းထုတ္ J-16 ႏွင့္ J-20 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ရရွိ အသုံးျပဳေနပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ တ႐ုတ္သည္ J-7 မ်ားအား ၎၏ က႑သစ္ျဖစ္ေသာ လူမဲ့တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား (Uncrewed Combat Aerial Vehicle – UCAV) အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားက တ႐ုတ္သည္ J-6 မ်ားအား အေသခံဒ႐ုန္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တြက္ဆထားၾကသည္။

ေလ့လာသူမ်ားက ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္ဝမ္ေလပိုင္နက္အနီး တ႐ုတ္ေလတပ္က ျပဳလုပ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအတြင္း J-7 ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၄ စီးသည္ ပိုမိုေခတ္မီေသာ J-16 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၾကသည္။ တိုင္ဝမ္ကပင္ ေလယာဥ္ဖိုးဖိုးႀကီးအျဖစ္ လစ္လ်ဴရႈထားသည့္ အဆိုပါ J-7 မ်ား ပါဝင္ေလ့က်င့္မႈသည္ သမား႐ိုးက် ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခု မဟုတ္ေခ်။ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိေသာ္လည္း ထိုေလယာဥ္မ်ားမွာ လူမဲ့ဒ႐ုန္းမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ ေလယာဥ္မ်ားေလာဟု ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။

တိုက္ေလယာဥ္ေဟာင္းမ်ားအား ဒ႐ုန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အဖိုးနည္းဝန္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳရန္ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အေမရိကန္လုပ္ MQ-9 Reaper ႏွင့္ တူရကီလုပ္ Bayraktar TB2 လူမဲ့တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၁၃၀ မွ မိုင္ ၃၀၀ အျမန္ႏႈန္းအထိ ပ်ံသန္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္ၾကသည္။ ေလသူရဲေမာင္းႏွင္ ပ်ံသန္းသည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံသန္းစစ္ကစားႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အသံထက္ ၂ ဆ ေက်ာ္ (Mach 2) ျမန္ေသာ J-7 အား လူမဲ့ေလယာဥ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္ အသံထက္ျမန္ေသာ လူမဲ့တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ (Supersonic UCAV) အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ စမ္းသပ္ေနဆဲ အဆင့္တြင္သာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဘက္က ၾကည့္မည္ဆိုရလွ်င္ တ႐ုတ္တြင္ J-7 အေျမာက္အမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အပိုပစၥည္းကိစၥအတြက္ စိတ္ပူရန္ မလိုေသာ္လည္း J-7 ၏ ဒီဇိုင္းမွာ ျပႆနာေပးေသာ ဒီဇိုင္းျဖစ္ေနျခင္း အပါအဝင္ တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အမ်ားအျပားလိုအပ္ျခင္းစသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တိုက္ေလယာဥ္ေဟာင္းမ်ားအား ဒ႐ုန္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ အမ်ားအျပား ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဒ႐ုန္းျဖင့္ အစုလိုက္တိုက္ခိုက္ျခင္း (Drone Swarms) တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ နည္းပါးႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေရးသား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

(ရင္းျမစ္။ PLA Air Force old J-6 and J-7 jets being converted into kamikaze drones, Air Recognition, April 6, 2023)

Share.

About Author

Leave A Reply