(၇၈) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သတိုးမဟာသေရစည္သူ၊ သတိုးသီရိသုဓမၼ မင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (၄)

0

တို႔တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) ရပ္နဲ႔အညီ “ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝလုံၿခဳံ‌ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလုံး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အျပည့္အဝရရွိရန္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္သြားမွာပဲ” ျဖစ္တယ္။

အဲ့ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ NUG နဲ႔ အၾကမ္းဖက္အဖြဲအစည္းေတြ၊ ၎တိုကို ပံ့ပိုးေနတဲ့ EAO အဖြဲအစည္းအခ်ိဳ႕ကို ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမွာ  ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုတယ္။

{(၇၈) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သတိုးမဟာသေရစည္သူ၊ သတိုးသီရိသုဓမၼ မင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္}

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply