(၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွ အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ား ကြန္ယက္၏ ႏိုင္ငံအလိုက္ ညႇိႏိႈင္းေရးမႉးမ်ား အစည္းအေဝး (37th Network of East Asia Think Tanks – Country Coordinators’ Meeting – NEAT CCM) သို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္း

0

(၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွ အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ား ကြန္ယက္၏ ႏိုင္ငံအလိုက္ ညႇိႏိႈင္းေရးမႉးမ်ား အစည္းအေဝး (37th Network of East Asia Think Tanks – Country Coordinators’ Meeting – NEAT CCM) သို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာအဖြဲ႔ ဝါရင့္အႀကံေပးအဖြဲဝင္ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးသည္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ (၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွ အႀကံေပးပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ား ကြန္ယက္၏ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးမ်ား အစည္းအေဝး (37th Network of East Asia Think Tanks – Country Coordinators’ Meeting – NEAT CCM) သို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Country Coordinator အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ASEAN Plus Three (APT) ႏိုင္ငံမ်ားမွ Country Coordinator မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply