(၇၈) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သတိုးမဟာသေရစည္သူ၊ သတိုးသီရိသုဓမၼ မင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (၂)

0

– တို႔တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တရားမွ်တမႈအျပည့္ က်င့္သုံးၿပီး ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ခိုင္ခိုင္မာမာ အာမခံထားၿပီး ျဖစ္တယ္။

– ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အေျခခံမူမ်ားျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မ ၇၊ ပုဒ္မ ၈၊ တို႔မွာပါဝင္တဲ့ ဒို႔တာဝန္အေရး (၃)ပါး၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ ပုဒ္မ ၂၀ (စ)အရ တပ္မေတာ္မွာ အဓိက တာဝန္ရွိတယ္ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္တယ္။

– ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ မည္သည့္ေခတ္၊ မည္သည့္အစိုးရပင္ျဖစ္ေစ “ျပည္သူသာအမိ၊ ျပည္သူသာအဖ” လို႔ ခံယူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပါတီစုံစနစ္ေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးသူနဲ႔ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသူ Guardian အျဖစ္ အစဥ္အၿမဲ ဆက္လက္တည္ရွိေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုတယ္။

{(၇၈) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သတိုးမဟာသေရစည္သူ၊ သတိုးသီရိသုဓမၼ မင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္}

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply