ယူကရိန္းအား CV9040 IFV မ်ား ေပးအပ္မည့္ ဒိန္းမတ္

0

ယူကရိန္းအား CV9040 IFV မ်ား ေပးအပ္မည့္ ဒိန္းမတ္

ယူကရိန္းအား ကမာၻ႔ေခတ္အမီဆုံး Infantry Fighting Vehicle ဟု ဆိုႏိုင္သည့္ CV9040 IFV မ်ား အပါအဝင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္မည့္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိုဆြီဒင္အစိုးရက၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆြီဒင္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယူကရိန္းအား ေပးအပ္မည့္ CV90 ခ်ိန္းတပ္ သံခ်ပ္ကာေျခလ်င္တင္တိုက္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ Archer ၁၅၅ မမ ဘီးတပ္ယာဥ္တင္ ေဟာင္ဝစ္ဇာအေျမာက္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အား ေၾကညာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ဆြီဒင္၏ တတိယအႀကိမ္ႏွင့္ အႀကီးဆုံးေပးအပ္မႈျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Package တြင္ ဆြီဒင္တပ္မေတာ္ က Archer အေျမာက္စနစ္အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ၎ Package တြင္ ယူ႐ို ၃၈၅ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ေနာက္ပြင့္႐ိုင္ဖယ္ႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ား၊ တင့္ဖ်က္လက္နက္မ်ား၊ ေခ်မႈန္းေရး႐ိုင္ဖယ္မ်ား၊ မိုင္းရွင္း ကိရိယာမ်ား၊ CV90 တိုက္ယာဥ္ႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ား၊ NLAW MBT LAW RB-57 တင့္ဖ်က္ဒုံးမ်ား ပါဝင္သည္။

CV90 သည္ ဆြီဒင္ ကုမၸဏီ BAE Systems Hägglunds က ထုတ္လုပ္သည့္ ခ်ိန္းတပ္ သံခ်ပ္ကာေျခလ်င္တင္တိုက္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ၎အား ကင္းေထာက္၊ ေျခလ်င္တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ ပစ္ကူေပး စသည့္ က႑မ်ိဳးစုံတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

CV9040 သည္ CV90 ၏ မ်ိဳးကြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး CV9035 အား သံခ်ပ္ကာထပ္ပိုးတပ္ဆင္ျခင္း၊ အားေကာင္းေသာ အင္ဂ်င္ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထပ္တိုးတပ္ဆင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ထားသည္။

တိုက္ယာဥ္ကိုယ္ထည္အား All-welded Steel ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုက္ယာဥ္ အဖြဲ႕သား (၃) ဦး (တိုက္ယာဥ္မႉး၊ တိုက္ယာဥ္ေမာင္း၊ စက္ပစ္သမား) ႏွင့္ ေျခလ်င္စစ္သည္ (၈) ဦးတို႔ လိုက္ပါႏိုင္သည္။ CV9040 အား စတီးလ္၊ အလူမီနီယံႏွင့္ ေႂကြတို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ သံခ်ပ္ကာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး လက္နက္ငယ္က်ည္မ်ား၊ အေျမာက္က်ည္ အစမ်ားႏွင့္ တင့္ဖ်က္လက္နက္မ်ား ပစ္ခတ္မႈဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ မိုင္းႏွင့္ လက္လုပ္မိုင္း (IED) ဒဏ္အားလည္း ခံႏိုင္မႈရွိေစရန္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ Modular Armour အား ထပ္ပိုးတပ္ဆင္ႏိုင္သည္။

CV9040 သို႔မဟုတ္ Strf 9040 ၏ ပင္မလက္နက္မွာ ၄၀ မမ Bofors Defence 40/70B စက္အေျမာက္ ျဖစ္သည္။ တိုက္ယာဥ္မႉး သို႔မဟုတ္ စက္ပစ္သမားက တစ္ေတာင့္ခ်င္း တစ္မိနစ္လွ်င္ အေတာင့္ ၆၀ ႏႈန္းျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး၊ အတြဲလိုက္ပစ္ခတ္ပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ အေတာင့္ ၃၀၀ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ အေဝးဆုံး ထိေရာက္အကြာအေဝးမွာ ေျမျပင္ပစ္မွတ္မ်ားအတြက္ မီတာ ၂၀၀၀ ႏွင့္ ေဝဟင္ပစ္မွတ္မ်ားအတြက္ မီတာ ၄၀၀၀ ျဖစ္သည္။ က်ည္ခြံအား အျပင္သို႔ စြန္႔ထုတ္သည့္ စနစ္လည္း ပါဝင္သည္။

CV9040 ႏွင့္ Archer မ်ားသည္ ႐ုရွား-ယူကရိန္းစစ္ပြဲအား အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္လာႏိုင္မည္လား။ ႏိုင္ငံတကာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ိဳးစုံ၏ သခ်ႋဳင္းျဖစ္လာေနေသာ ယူကရိန္းစစ္ေျမျပင္တြင္ CV9040 ႏွင့္ Archer မ်ား အမွန္တကယ္ အလုပ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးမည္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Source: Sweden provides Ukraine with CV9040 one of the most modern IFVs in the world, Army Recognization, 22 January 2023

Share.

About Author

Leave A Reply