အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္သစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း

0

အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္သစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ ေဒါက္တာ ေကာက္ကင္ေဟာန္း (Dr. Kao Kim Hourn) သည္ ၎၏ရာထူးကို ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇန္ဝါရီလ ၉ ရက္တြင္ စတင္လႊဲေျပာင္း တာဝန္ယူသည္။

ဤရာထူးသစ္ကို မထမ္းေဆာင္မီ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက စတင္ကာ ကေမာၻဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ Minister Delegate အျဖစ္ သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

အသက္ (၅၆) ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ေဒါက္တာ Kao သည္ ၎၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကေမာၻဒီးယား၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အထူးသျဖင့္ အာဆီယံတြင္ ခိုင္မာေစေရး၊ မူဝါဒေရးရာ အႀကံေပးျခင္း၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚတြင္ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၎သည္ M.A. (Political Science) ႏွင့္ M.A. (International Affairs) တို႔အား Ohio University မွ ရရွိခဲ့ၿပီး Ph.D. (Political Science) အား University of Hawaii မွ ရရွိခဲ့သည္။ ေဒါက္တာ Kao သည္ အာဆီယံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေရးသားခဲ့သည္။

Source: ASEAN

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply