ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုရွားေရတပ္မွ တိုက္ခိုက္ေရးသေဘၤာသုံးစင္း ေရတပ္အလံလႊင့္တင္ႏိုင္ခဲ့

0

ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုရွားေရတပ္မွ တိုက္ခိုက္ေရးသေဘၤာသုံးစင္း ေရတပ္အလံလႊင့္တင္ႏိုင္ခဲ့

႐ုရွားေရတပ္အလံကို Generalissimus Suvorov န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး ေရငုပ္သေဘၤာ၊ Grad အေသးစားဒုံးက်ည္တင္ စစ္သေဘၤာႏွင့္ Anatoly Shlemov ပင္လယ္သြားမိုင္းရွင္း သေဘၤာေပၚတြင္ ၾကာသပေတးေန႔က လႊင့္ထူထားသည္။ အခမ္းအနားတြင္ သမၼတဗလာဒီမာပူတင္က ေရတပ္ အလံလႊင့္ထူရန္ အမိန႔္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေရတပ္ အလံလႊင့္ထူျခင္းသည္ ႐ုရွားေရတပ္သို စစ္သေဘၤာမ်ား လႊဲေျပာင္း/လက္ခံမႈကို သိသာထင္ရွားေစသည္။ “ေရတပ္က စစ္သေဘၤာေတြကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Sergey Shoigu က အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Generalissimus Suvorov

Generalissimus Suvorov သည္ Borei-A အတန္းအစား၏ ဆ႒မေျမာက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဒုံးက်ည္တင္ န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး ေရငုပ္သေဘၤာျဖစ္သည္။ ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီးလွ်င္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးက်ည္ ၁၆ စင္း သယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ Generalissimus Suvorov အား ပစိဖိတ္ေရတပ္တြင္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည္။ သတၱမေျမာက္ Borei-A အတန္းအစားေရငုပ္သေဘၤာ(The Imperator Alexander III အား ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပင္လယ္ျပင္စမ္းသပ္မႈကို လာမည့္ႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ႐ုရွားႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္နက္တပ္ဆင္ေရး အစီအစဥ္အရ Boei-A စီမံကိန္း၏ ေနာက္ထပ္ ေရငုပ္သေဘၤာေလးစင္းကို တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။

Grad

Grad ဒုံးက်ည္သေဘၤာငယ္သည္ အမွတ္စဥ္လိုက္ ၁၂ စီး ထုတ္လုပ္ေနသည့္ Buyan-M ပေရာဂ်က္တြင္ ၁၀ စီးေျမာက္ သေဘၤာလည္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးစစ္ဆင္ေရးတြင္ ၎တို၏ ထိေရာက္မႈကို သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆီးရီးယားရွိ တိုက္ခိုက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ သေဘၤာမ်ားျဖစ္သည္။ Grad သည္ ေဘာလ္တစ္စစ္ေရယာဥ္စု (Baltic Fleet) တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၎တြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ဒုံးက်ည္ႏွင့္ အေျမာက္လက္နက္မ်ားအျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေရဒီယိုအီလက္ထ႐ြန္းနစ္ စနစ္မ်ားလည္း တပ္ဆင္ထားသည္။

Anatoly Shlemov

Anatoly Shlemov သည္ ပင္လယ္ျပင္သြား မိုင္းရွင္းလင္းေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ မိုင္းကာကြယ္ေရးသေဘၤာမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ပေရာဂ်က္ 12700 ၏ သတၱမေျမာက္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး သေဘၤာလည္းျဖစ္ပါသည္။ သေဘၤာကို ေရတပ္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Anatoly Shlemov ကို အစြဲျပဳ၍ မွည့္ေခၚထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Anatoly Shlemov သည္ United Shipbuilding Corporation (USC) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဝယ္ယူမႈဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။

အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ဤအတန္းအစား၏ ေနာက္ထပ္သေဘၤာ ၁၀ စင္းကို ထပ္မံလႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားရန္ ရွိေနေသးသည္။ ၎တို၏ ထူးျခားေသာ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ ေခတ္မီ မိုင္းတိုက္ဖ်က္ေရးစနစ္ႏွင့္ ျမင့္မားေသာ လႈပ္ရွားစစ္ကစားႏိုင္မႈအျပင္ ပင္လယ္တြင္းရွိ မိုင္းမ်ား၏ သံလိုက္ဖ်ဴးမ်ား မထိေတြ႕ႏိုင္ေသာ ဖိုက္ဘာမွန္ကိုယ္ထည္ (fiberglass body)တို  အသုံးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို သေဘၤာအမ်ိဳးအစားသည္ သံမဏိ (steel) ထက္ သိသိသာသာ ေပါ့ပါးၿပီး ခိုင္မာက်စ္လ်စ္ပါသည္။ ၎၏ သံေခ်းတက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းသည္ အကန႔္အသတ္မရွိ ျဖစ္သည္။ Anatoly Shlemov စစ္ေရယာဥ္မ်ားအား ပစိဖိတ္ေရတပ္ စစ္ေရယာဥ္စုတြင္ တပ္ျဖန႔္အသုံးျပဳထားပါသည္။

Three combat ships join Russia’s Navy in special ceremony Dec 29

သက္ထူးခန႔္ပိုင္

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ

Share.

About Author

Leave A Reply