႐ုရွားလုပ္ S-400 ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ Iskander ဒုံးက်ည္မ်ား တပ္ျဖန႔္အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္ ဘီလာ႐ုစ္ႏိုင္ငံ

0

႐ုရွားလုပ္ S-400 ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ Iskander ဒုံးက်ည္မ်ား တပ္ျဖန႔္အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္ ဘီလာ႐ုစ္ႏိုင္ငံ

ဘီလာ႐ုစ္ပိုင္နက္တြင္ တပ္ျဖန႔္ခ်ထားေသာ ႐ုရွား S-400 ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒုံးက်ည္စနစ္မ်ားႏွင့္ Iskander မိုဘိုင္းလ္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္စနစ္မ်ားသည္ အျပည့္အဝ လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘီလာ႐ုစ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဘီလာ႐ုစ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ Telegram အေကာင့္တြင္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင္အရ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ ဘီလာ႐ုစ္သမၼတႏိုင္ငံတို႔ရွိ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးတြဲတိုက္ခိုက္ေရး ေလ့က်င့္ေရးစင္တာမ်ားတြင္ ဘီလာ႐ုစ္စစ္သားမ်ားက ပူးတြဲေလ့က်င့္ခန္းမ်ား အျပည့္အဝ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ဘီလာ႐ုစ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ S-400 ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဒုံးက်ည္စနစ္မ်ားႏွင့္ Iskander ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားသည္ ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔) တြင္ တိုက္ခိုက္ေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားကို အျပည့္အဝထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဘီလာ႐ုစ္သမၼတ Alexander Lukashenko က S-400 ႏွင့္ Iskander စနစ္မ်ားကို ဘီလာ႐ုစ္တြင္ ျဖန႔္က်က္ခ်ထားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ “ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ S-400 စနစ္မ်ားကို တပ္ျဖန႔္သုံးႏိုင္ပါၿပီ အေရးႀကီးဆုံးတစ္ခ်က္ကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ေျခာက္လက ကတိအတိုင္း ႐ုရွားမွ ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ Iskander စနစ္လည္း ဘီလာ႐ုစ္ကို ေရာက္လာပါၿပီ” ဟု Alexander Luka- shenko က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယူကရိန္းစစ္ပြဲအစကတည္းက ဘီလာ႐ုစ္ႏိုင္ငံသည္ ေတာင္ပိုင္းအိမ္နီးခ်င္းဆီသို႔ ဦးတည္၍ မိမိပိုင္နက္နယ္ေျမမွေန၍ ႐ုရွားအား အေျမာက္မ်ားႏွင့္ ဒုံးက်ည္မ်ားကို ပစ္လႊတ္ရန္၊ ႐ုရွားစစ္ေလယာဥ္မ်ား ပ်ံတက္ရန္ႏွင့္ စစ္ေရးစြမ္းအား အျပည့္အဝ အသုံးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုင္နက္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဘီလာ႐ုစ္ပိုင္နက္မွေန၍ ယူကရိန္းအေနာက္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ ၄ စင္း ပစ္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ယူကရိန္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က အစီရင္ခံခဲ့သည္။

Maxar Technologies က ဘီလာ႐ုစ္ႏိုင္ငံ Khoyniki အနီးတြင္ စခန္းခ်ထားေသာ ႐ုရွားရဟတ္ယာဥ္ ၁၅၀ ၊ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ရာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပုံမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဒသသည္ ယူကရိန္းနယ္စပ္မွ ကီလိုမီတာ ၅၀ ခန႔္အကြာတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ ၉၀ စီးျဖင့္ ယာယီ ေလတပ္စခန္းအျဖစ္ ေဒသတြင္း အေျဖာင့္လမ္းကို အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

ဘီလာ႐ုစ္မီဒီယာႏွင့္ Telegram လိုင္းမ်ားမွ ဘီလာ႐ုစ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ႐ုရွား သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကိုျပသသည့္ ဗီဒီယိုႏွင့္ ဓာတ္ပုံအမ်ားအျပားကိုလည္း ျဖန႔္ေဝခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔အထိ ႐ုရွားသည္ ၎၏ S-400 ႏွင့္ Iskanders မ်ားကို ဘီလာ႐ုစ္နယ္ေျမတြင္ တပ္စြဲထားသည့္ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ဘီလာ႐ုစ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ယူကရိန္းတြင္ ပဋိပကၡ အေလ်ာ့/အတင္း အေျခအေနတြင္ ယင္းတို႔ကို အသုံးျပဳတိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

S-400 အား Triumf သို႔မဟုတ္ Triumph ဟုလည္း အမည္ေပးထားၿပီး NATO ကုဒ္အမည္ SA-21 Growler ျဖစ္ပါသည္။ ၎တာေဝးေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ႐ုရွားႏိုင္ငံ Almaz-Antey မွထုတ္လုပ္ထားသည္။ အီလက္ထေရာနစ္ တန္ျပန္လုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ား ECM (Electronic Counter Measure)၊ ေရဒါလမ္းၫႊန္ပစ္မွတ္မ်ား၊ ကင္းေထာက္၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာေလယာဥ္၊ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ စစ္နယ္ဝန္းသုံး ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ား၊ တာလတ္ပစ္ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ား စသည့္ ေလေၾကာင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို အမ်ားဆုံး အကြာအေဝး ၄၀၀ ကီလိုမီတာ၊ အျမင့္ ၃၀ ကီလိုမီတာအတြင္း တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။

Iskander SS-26 Stone သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံထုတ္ တာတိုပစ္ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္စနစ္ျဖစ္သည္။ ဒုံးက်ည္သည္ မိုဘိုင္းလ္ယာဥ္တင္စနစ္ျဖစ္ၿပီး အလိုအေလ်ာက္ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အကြာအေဝး ၅၀ မွ ၂၈၀ ကီလိုမီတာအတြင္း အခ်က္အျခာပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဧရိယာပစ္မွတ္မ်ားကို ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ Iskander ဒုံးက်ည္စနစ္၏ ေနာက္ဆုံးမ်ိဳးဆက္ Iskander-M သည္ ကီလိုမီတာ ၄၀၀ အထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ Iskander ၏ ဒုံးက်ည္သည္ သမား႐ိုးက်ထိပ္ဖူးမ်ား၊ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ cluster bombs ဗုံး/ခဲယမ္းမ်ားအျပင္ န်ဴကလီးယားထိပ္ဖူးမ်ားကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အတိအက် တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ ပစ္မွတ္အား တိုက္ခိုက္ရာတြင္ optical homing head အာ႐ုံခံကိရိယာျဖင့္ဆိုလွ်င္ တိက်မႈသည္ ၅-၇ မီတာရွိၿပီး အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တိက်မႈမွာ ၃၀-၇၀ မီတာ ျဖစ္ပါသည္။

Belarus deploys Russian-made S-400 air defense systems and Iskander missiles on its territory

သက္ထူးခန႔္ပိုင္

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply