႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡ/ ဌာနမႉးမ်ား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း 

0

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡ/ ဌာနမႉးမ်ား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း 

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ Think Tank မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡ/ ဌာနမႉးမ်ား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

Workshop at Yangon University

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply