႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မှ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာၫႊန္႔ေဖအား ဝန္ႀကီး႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ ဂါရဝျပဳ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

0

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မှ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာၫႊန္႔ေဖအား ဝန္ႀကီး႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ ဂါရဝျပဳ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား ႏွင့္ Think Tank မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာၫႊန္႔ေဖအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းက ဝန္ႀကီး႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ ဂါရဝျပဳ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

The courtesy call with Dr. Nyunt Pe, Union Minister for Education

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply