ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းလ်က္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲတစ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ဇင္းမင္းရာဇာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္

0

ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းလ်က္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲတစ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ဇင္းမင္းရာဇာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းလ်က္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲတစ္ရပ္ကို ၂၅-၁၁-၂၀၂၂ ရက္၊ ၁၄၃၀ နာရီမွ ၁၇၂၀ နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ဇင္းမင္းရာဇာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ ဝါရင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ သုေတသီႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္တို႔က “Enhancing Myanmar-Russia Public Diplomacy: Challenges and Opportunities”၊ “The Way Forward for Collaboration between Myanmar and Russia in the Higher Education Sector”၊ “Changes on Public Services in Myanmar”၊ “Myanmar-Russia Higher Education Cooperation”၊ “The Roles of Think Tanks in Myanmar-Russia Relations” စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ စာတမ္းဖတ္ၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ဝါရင့္အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးက The Roles of Think Tanks in Myanmar-Russia Relations ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

႐ုရွားအဆင့္ျမင့္ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက “Myanmar Studies in Russia: Education and Research”၊ “The Current Balance of Power on World Stage” စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား ဖတ္ၾကား၍ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံရွိ Moscow State Institute of International Relations၊ People’s Friendship University of Russia၊ The Pushkin State Russian Language Institute စသည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပညာသင္ၾကားေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသီးသီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

စာတမ္းဖတ္ပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ ဝါရင့္အႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္တို႔မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ႐ုရွားအဆင့္ျမင့္ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ျမန္မာအစားအေသာက္မ်ားျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ၍ ညစာသုံးေဆာင္ေနစဥ္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္မွ အႏုပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာ့႐ိုးရာေစာင္း၊ ႐ုပ္ေသးအကႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအဆိုအကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖဧည့္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

​Myanmar Institute of Strategic and International Studies and Thayninga Institute for Strategic Studies jointly organized and held a discussion with the Russian Educational representatives from the Russian Universities at the Win Zin Min Yar Zar Hall of the Ministry of Foreign Affairs at 14:30 pm to 17:20 pm on 25 November 2022.

​At the discussion, the members of the senior advisory board and the executive board of the Myanmar Institute of Strategic and International Studies, researchers and Vice Rector of the University of Yangon, Ministry of Education discussed on the topics such as “Enhancing Myanmar-Russia Public Diplomacy: Challenges and Opportunities”, “The Way Forward for Collaboration between Myanmar and Russia in the Higher Education Sector”, “Changes on Public Services in Myanmar”, “Myanmar-Russia Higher Education Cooperation” and “The Roles of Think Tanks in Myanmar-Russia Relations”. Then, the Russian higher educational representatives discussed on the subjects like “Myanmar Studies in Russia: Education and Research” and “The Current Balance of Power on World Stage”. In addition, the representatives and Officials from the Moscow State Institute of International Relations, the People’s Friendship University and the Pushkin State Russian Language Institute shared the information about the studies in the universities. Afterwards, exchange of views was made among the participants.

​The members of senior advisory board and the executive board of the Myanmar Institute of Strategic and International Studies, Director-General of the Strategic Studies and Training Department and officials, Professors, Head and students of the International Relations Department of the Yangon University and East Yangon University and the Ministry of Education were presence at the event.

​After that, the Myanmar Institute of Strategic and International Studies hosted the dinner to the Russian higher educational delegation and the guests with Myanmar traditional cuisines. During the dinner, the artists from the National University of Arts and Culture in Yangon entertained with Myanmar traditional harp, puppet dance and cultural songs and dances.

Thayninga Institute for Strategic Studies

Share.

About Author

Leave A Reply