႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ ဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္  ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

0

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ ဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္  ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား ႏွင့္ Think Tank မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Courtesy call with the chairman of Myanmar Institute of Strategic and International Studies

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply