႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ ျမန္မာ – ႐ုရွား ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း ဥကၠဌ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္ (ၿငိမ္း) တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

0

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ ျမန္မာ – ႐ုရွား ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း ဥကၠဌ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္ (ၿငိမ္း) တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား ႏွင့္ Think Tank မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ ျမန္မာ – ႐ုရွား ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း ဥကၠဌ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္ (ၿငိမ္း) တို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply