ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သေဘာ ခရီးလာေရာက္ျခင္း

0

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သေဘာ ခရီးလာေရာက္ျခင္း

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား ႏွင့္ Think Tank မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သေဘာ ခရီးလာေရာက္ျခင္း

By the invitation of Thayninga Institute for Strategic Studies, the high level delegation comprised of vice rectors and professors of famous universities and scholars of think tanks from Russian Federation arrived Yangon on November 22, 2022.

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply