႐ုရွားေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ႕၏ BRDM-2MS သံခ်ပ္ကာ ကင္းေထာက္ယာဥ္

0

႐ုရွားေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ႕၏ BRDM-2MS သံခ်ပ္ကာ ကင္းေထာက္ယာဥ္

႐ုရွား လူမႈကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ VK မွာ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္က ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက လႊင့္တင္ထားတဲ့ ဗီဒီယိုတစ္ခုအရ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ႕ဟာ BRDM-2MS သံခ်ပ္ကာ ကင္းေထာက္ယာဥ္ေတြကို လက္ခံရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။

BRDM-2MS ေတြဟာ ဆိုဗီယက္ေခတ္ BRDM-2 ၄x၄ ကင္းေထာက္ယာဥ္ေတြကို အဆင့္ျမႇင့္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတိုက္ယာဥ္ေတြနဲ႔ လက္ရွိေလ့က်င့္ေနတဲ့ ႐ုရွားေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ေတြဟာ ယူကရိန္းမွာ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဆိုဗီယက္ BRDM-2 ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္တပ္ေတာ္ဝင္ အသုံးျပဳတာျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အမ်ားအျပား စတင္ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ လူထုအေနနဲ႔ေတာ့ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ေရာက္မွပဲ ေတြ႕ျမင္ရတာပါ။ BRDM ကို ႐ုရွားလို Боевая Разведывательная Дозорная Машина လို႔ ေခၚတြင္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ကင္းေထာက္ႏွင့္ ကင္းလွည့္ယာဥ္ (Combat Reconnaissance/ Patrol Vehicle) လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ တိုက္ယာဥ္အလယ္မွာ ၁၄ ဒႆမ ၅ မမ KPVT စက္ေသနတ္ႀကီးနဲ႔ ၇ ဒႆမ ၆၂ မမ ယွဥ္တြဲစက္လတ္ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ဆုံလည္ရွိပါတယ္။

အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားတဲ့ BRDM-2MS မွာေတာ့ စနစ္သစ္ေတြျဖစ္တဲ့ သံခ်ပ္ကာအသစ္၊ Anti-Fire ကိရိယာစနစ္၊ အပူရိပ္ပုံေဖာ္ကင္မရာ၊ ေလဆာပစ္မွတ္ အကြာအေဝးတိုင္းစနစ္၊ တိုက္ယာဥ္မႉးနဲ႔ စက္ပစ္သမားတို႔အတြက္ ကင္းေထာက္စနစ္၊ ပစ္မွတ္ရွာကိရိယာ၊ GPS နဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ေျမပုံစနစ္၊ တိုက္ယာဥ္ေမာင္းအတြက္ အင္ဂ်င္အလုပ္လုပ္ပုံ အီလက္ထေရာနစ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္နဲ႔ တိုက္ယာဥ္ျပင္ပ ၃၆၀ ဒီဂရီ ပတ္လည္ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္အတြက္ ကင္မရာ ၆ လုံးတို႔ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

သံခ်ပ္ကာအကာအကြယ္အေနနဲ႔ တင့္ဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒုံးနဲ႔ RPG တို႔ တိုက္ခိုက္မႈက ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ သံခ်ပ္ကာျပားအသစ္ေတြကို တိုက္ယာဥ္ကိုယ္ထည္မွာ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ မိုင္းနဲ႔ IED ေပါက္ကြဲမႈဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိဖို႔အတြက္လည္း တိုက္ယာဥ္ၾကမ္းျပင္ကို အားျဖည့္တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ BRDM-2MS ရဲ႕ ဆုံလည္နဲ႔ လက္နက္စနစ္ေတြကို မူရင္း BRDM-2 အတိုင္း ဆက္လက္တပ္ဆင္ထားေပမယ့္ ဆုံလည္အမိုးမွာ ကင္းေထာက္နဲ႔ အကဲၾကည့္ ကိရိယာစနစ္သစ္ေတြကို ထပ္ေဆာင္း တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားတဲ့ BRDM-2MS သံခ်ပ္ကာကင္းေထာက္ယာဥ္ေတြကို လက္ရွိမွာ ဆားဗီးယား၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ကီဂစၥတန္၊ လာအိုနဲ႔ ျမန္မာတို႔မွာ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိပါတယ္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply