အိႏၵိယက တာတိုပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဒုံးက်ည္စနစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ခဲ့ျခင္း

0

အိႏၵိယက တာတိုပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဒုံးက်ည္စနစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ခဲ့ျခင္း

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးသုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၎၏ျပည္တြင္း၌ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ တာတိုပစ္ (အနီးကပ္) ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ (VSHORADS) ဒုံးက်ည္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ပ်ံသန္းစမ္းသပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အေရွ႕ဘက္ Odisha ျပည္နယ္ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ Chandipur ရွိ Integrated Test Range ရွိ ေျမျပင္အေျခစိုက္ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္ တပ္ျဖန႔္တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေသာ portable ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာမွ ဒုံးက်ည္ႏွစ္စင္းကို စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ပစ္လႊတ္စမ္းသပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Shri Rajnath Singh ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ ပ်ံသန္းမႈ စမ္းသပ္မႈ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို နည္းပညာျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

“VSHORADS ဒုံးပ်ံမ်ားသည္ စမ္းသပ္မႈအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ သက္ေသျပခဲ့သည့္ အေသးစား တုံ႔ျပန္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ပ်ံသန္းမႈ အပါအဝင္ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာမ်ားစြာကို ေပါင္းစပ္ထားပါသည္” ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုံးက်ည္၏ dual thrust solid motor သည္ တာတိုအကြာအေဝးတြင္ အနိမ့္အျမင့္ ေဝဟင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ပ်က္ျပယ္ေစရန္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္သည္ဟု စမ္းသပ္မႈရလဒ္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူေသာ ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာမွ ပစ္လႊတ္ႏိုင္သည့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒုံးက်ည္စနစ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ အနိမ့္ပ်ံသန္း ဝင္ေရာက္လာမည့္ ရန္သူ႔တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ရန္ အိႏၵိယတပ္မေတာ္၏ ေနာက္ဆုံးေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ခံစစ္စည္းဟုလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply