စိန္႔ပီတာစဘတ္အစိုးရအဖြဲ႕  ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

0

စိန္႔ပီတာစဘတ္ အစိုးရအဖြဲ႕  ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးသည္ ဩဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က စိန္႔ပီတာစဘတ္အစိုးရအဖြဲ႕  ႐ုံးစိုက္ရာ Smolny Institute အေဆာက္အဦတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ စိန္႔ပီတာစဘတ္အစိုးရ၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Think Tanks မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ စိန္႔ပီတာစဘတ္အစိုးရအဖြဲ႕ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ Vyacheslav G. Kalganov၊ စိန္႔ပီတာစဘတ္ ႏိုင္ငံေတာ္တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန ဌာနမႉး Irina N. Novikova ႏွင့္ ဒုတိယဌာနမႉး Dmitry N Baryshnikov၊ စိန္႔ပီတာစဘတ္အစိုးရအဖြဲ႕ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဌာန အႀကီးအကဲ Igor V. Bodnarchuk ႏွင့္ ဒုတိယအႀကီးအကဲတို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ အထိမ္းအမွတ္လက္ေဆာင္မ်ား အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply