Scholz က Kiev ကို ေနာက္ထပ္ လက္နက္မ်ား “မၾကာမီ” ေပးအပ္သြားမည္ဟုကတိျပဳ

0

Scholz က Kiev ကို ေနာက္ထပ္ လက္နက္မ်ား မၾကာမီေပးအပ္သြားမည္ဟုကတိျပဳ

ဘာလင္သည္ ကိယက္ဗ္ကို လက္နက္အမ်ားအျပား ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ၎၏ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာမန္ Bundeswehr ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦး၏ ေဝဖန္မႈကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အဓိပတိ Olaf Scholz က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီသည္ လက္ရွိတြင္ “ေခတ္မီဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံးေသာ စက္ကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသည္” ဟု Scholz က မၾကာေသးမီကမွ self-propelled “Gepard” ေလယာဥ္ပစ္စက္အေျမာက္မ်ားႏွင့္ PzH 2000 ေဟာ့ဝစ္ဇာအေျမာက္ အမ်ားအျပားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့မႈကို ကိုးကား၍ ယခုသီတင္းပတ္ကုန္တြင္ ႐ိုးရာ “တံခါးဖြင့္ေန႔- ‘open-doors day’” တြင္ အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဂ်ာမန္စစ္တပ္ Bundeswehr မွ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Klaus Wittmann က သူ႔ကို “ေခါင္းေဆာင္မႈ” ကင္းမဲ့ၿပီး ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က “ၿခိမ္းေျခာက္” ေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့မႈကို ဂ်ာမန္သတင္းဌာန NTV က ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့ရာ ဂ်ာမန္ေခါင္းေဆာင္က ၎၏အဓိကအာ႐ုံစိုက္မႈမွာ “စစ္ပြဲမ်ားအရွိန္မျမႇင့္ႏိုင္ေစေရး” ကိုသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္လက္နက္မ်ား “မၾကာမီ ထပ္မံပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္” ဟု Iris-T SLM ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ Cobra အေျမာက္ေရဒါစနစ္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ ကာလၾကာရွည္ ကတိျပဳထားသည့္ ပို႔ေဆာင္မႈကို ရည္ၫႊန္းကာ ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အခ်ိန္ဇယားကို မေဖာ္ျပထားေပ။

ဇြန္လတြင္ ဘာလင္သည္ Kiev အား Iris-T ယူနစ္တစ္စုံကို အခမဲ့ေပးပို႔မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယူကရိန္းသည္ အနည္းဆုံး တစ္ဒါဇင္ခန႔္အလိုရွိၿပီး က်န္အေရအတြက္အားလုံးကို ထုတ္လုပ္သူထံမွ တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္။ သို႔ေပမင့္ ဂ်ာမနီ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ပင္လွ်င္ အဆိုပါ ေခတ္မီဆုံးေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား လုံေလာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယခင္သတင္းမ်ားအရ ကိယက္ဗ္သည္ ႏိုဝင္ဘာလထက္ေစာ၍ အဆိုပါစနစ္ကို ပထမဆုံးလက္ခံရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ ဂ်ာမနီသည္ ယူကရိန္းသို႔ Cobra အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕သုံးေရဒါကို ေပးပို႔ရန္ ကတိျပဳခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ ေပးပို႔ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။ ဂ်ာမန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Christine Lambrecht ၏ အဆိုအရ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္ၿပီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စနစ္အတြက္ ေလ့က်င့္မႈ စတင္သင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယူကရိန္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ Donetsk ႏွင့္ Lugansk ေဒသမ်ားကို အထူးအဆင့္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ Minsk သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ႐ုရွားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ယူကရိန္းသို႔ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည့္ ပ႐ိုတိုေကာမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ယူကရိန္းသမၼတေဟာင္း Pyotr Poroshenko က Kiev ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အခ်ိန္ဆြဲထားရန္ႏွင့္ “ အားေကာင္းေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖန္တီးရန္” ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ကရင္မလင္သည္ Donbass ရီပတ္ဗလစ္ကန္ႏိုင္ငံ ၂ ခု ကို လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ယူကရိန္းအား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္ေရးအစုအဖြဲ႕ကို မည္သည့္အခါမွ် ပါဝင္မည္မဟုတ္သည့္ ၾကားေနႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တရားဝင္ေၾကညာရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီသည္ ေမာ္စကိုအား ရႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ကိယက္ဗ္ႏွင့္ ၎၏စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ျပသခဲ့သည္။ ၎သည္ ႐ုရွားအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ယူကရိန္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား မ်ားျပားလွေသာ လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ Scholz သည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Annalena Baerbock ႏွင့္ ဘာလင္ၿမိဳ႕ဆိုင္ရာ ယူကရိန္းသံအမတ္ေဟာင္း Andrey Melnik အပါအဝင္ ၎၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးစလုံးထံမွ ယူကရိန္းကို ကူညီရန္ အင္ျပည့္အားျပည့္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ Scholz သည္ ေမလတြင္ Kiev ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည့္အတြက္ “စိတ္ပ်က္အသည္းယားစရာ” ဟုပင္ ယူကရိန္းသံအမတ္ေဟာင္း Andrey Melnik က ေျပာဆိုခဲ့ပါေသးသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply