ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးမွ ႐ုရွား – ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအသင္း ဒုတိယဥကၠဌ Mr. Vitaly Solonetskiy နွင့္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးျခင္း

0

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ႐ုရွား – ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအသင္း ဒုတိယဥကၠဌ Mr. Vitaly Solonetskiy ႏွင့္ Hotel Metropol Moscow တြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ Think Tank မ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply