ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးမွ ေမာ္စကို အေျခစိုက္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းပညာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ စင္တာ (Centre for Analysis of Strategies and Technologies- CAST) (Центр анализа стратегий и технологий) ၏ ဒါ႐ိုက္တာ Ruslan Pukhov အား ၎၏ ႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေနြးျခင္း

0

႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေမာ္စကို အေျခစိုက္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းပညာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ စင္တာ (Centre for Analysis of Strategies and Technologies- CAST) (Центр анализа стратегий и технологий) ၏ ဒါ႐ိုက္တာ Ruslan Pukhov အား ၎၏ ႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

 

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေသနဂၤႏွင့္ CAST တို႔အၾကား အနာဂတ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

သက္တမ္း (၂၅) ႏွစ္ရွိ CAST သည္ ႐ုရွား သမား႐ိုးက်လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ၊ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ၊ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား၊ ႐ုရွားတပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုေတသနျပဳေနေသာ Think Tank ျဖစ္သည္။

ဒါ႐ိုက္တာ Ruslan Pukhov သည္ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအား အႀကံေပးရန္ အရပ္သားပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္သားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Public Council အဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply