႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာဗိုလ္ေလာင္းမ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲ (3rd CISM World Cadet Games) တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္

0

႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာဗိုလ္ေလာင္းမ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲ (3rd CISM World Cadet Games) တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္

– ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ အဆင့္ ၈ ေနရာ ရရွိ၊

– ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားသည္ အားကစားနည္း ၇ မ်ိဳးအနက္ ၃ မ်ိဳး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့၊

– ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ပစ္ တစ္ဦးခ်င္း အျမန္ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမေ႐ႊတံဆိပ္ဆု၊

– ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ပစ္ အသင္းလိုက္ အျမန္ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒုတိယေငြတံဆိပ္ဆု၊

– ပစၥတိုေသနတ္ပစ္ အသင္းလိုက္ တိက်ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယေၾကးတံဆိပ္ဆုႏွင့္

– ပစၥတိုေသနတ္ပစ္ အသင္းလိုက္ အျမန္ပစ္ခတ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယေၾကးတံဆိပ္ဆုမ်ား ရရွိ။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Source: Information Team

Share.

About Author

Leave A Reply