(၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း

0

(၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္စကို ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (The X Moscow Conference on International Security) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က Video Message ေပးပို႔ၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး General of the Army ဆာေဂး႐ႊိုင္းဂူက အဖြင့္မိန္းခြန္းေျပာၾကားပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က Plenary Session 2 – Regional Aspects of Global Security: Asia-Pacific Region တြင္ အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါမႈႏွင့္ ေဒသတြင္းဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Video File ေပးပို႔ ေဆြးေႏြးသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ညႇိဳႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမႉး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအး ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ Think Tank အျဖစ္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို Patriot Park အတြင္းရွိ The Educational and Methodological Center of Military-Patriotic Education of Youth <<Avangard>> မွာ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Avangard သည္ လူငယ္မ်ားအား စစ္ဘက္ေရးရာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေစရန္ ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရာ သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည္။

MCIS ေဆြးေႏြးပြဲအား အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိက အပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply