ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံ႐ုံးမွ သံမႉး Ms Li Qiao က ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္း

0

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံ႐ုံးမွ သံမႉး Ms Li Qiao က ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္း

Share.

About Author

Leave A Reply