ေတာင္ကိုရီးယားထံမွ တင့္၊ အေျမာက္ႏွင့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမည့္ ပိုလန္

0

ေတာင္ကိုရီးယားထံမွ တင့္၊ အေျမာက္ႏွင့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမည့္ ပိုလန္

ပိုလန္သည္ ေတာင္ကိုရီးယားထံမွ K2 Black Panther ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား ၉၈၀ စီး၊ K9 Thunder ခ်ိန္းတပ္ယာဥ္တင္ ေဟာင္ဝစ္ဇာအေျမာက္ ၆၄၈ လက္ႏွင့္ FA-50 တိုက္ေလယာဥ္ ၄၈ စီးအား ဝယ္ယူရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ (၂၇)ရက္က ပိုလန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၏ Twitter တြင္ ေရးသားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံခ်က္အရ စစ္သည္အင္အား ၁၂၀၀၀၀ ရွိ ပိုလန္တပ္မေတာ္အား အင္အား ၃၀၀၀၀၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

ပိုလန္သည္ ေတာင္ကိုရီးယားထံမွ တိုက္ေလယာဥ္၊ အေျမာက္ႏွင့္ တင့္ ပထမအသုတ္အား ယခုႏွစ္တြင္ လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ပိုလန္တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံခ်က္အရ ၂၀၂၂ မွ ၂၀၂၅ အတြင္း K2 ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ အစီး ၁၈၀ အား လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊  ၂၀၂၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၈၂၀ စီးအား ထပ္မံ ဝယ္ယူမည္။ ေတာင္ကိုရီးယား Hanwha Defense ကုမၸဏီထုတ္ K9 ၁၅၅မမ ခ်ိန္းတပ္ယာဥ္တင္ ေဟာင္ဝစ္ဇာ အေျမာက္ ၆၇၂ လက္အားလည္း ဝယ္ယူမည္ ျဖစ္သည္။

 

ပိုလန္ေလတပ္ေနျဖင့္ ဆိုဗီယက္ေခတ္ Su-22 ႏွင့္ MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား အစားထိုးရန္ ေတာင္ကိုရီးယား KAI FA-50 Block 10 အေပါ့စားတိုက္ေလယာဥ္ ၁၂ စီးႏွင့္ KAI FA-50PL Block 20 ၃၆ စီးတို႔အား ဝယ္ယူမည္ ျဖစ္သည္။ KAI FA-50PL Block 20 သည္ ပိုလန္ေလတပ္အတြက္ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ မ်ိဳးကြဲျဖစ္သည္။ တပ္ေတာ္ဝင္ပယ္ဖ်က္မည့္ Su-22 ႏွင့္ MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ယူကရိန္းသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ဟု ယူဆရသည္။

ႏိုင္ေဆြဦး

#NaingSweOo

Source: Poland signs contracts with South Korea to purchase K2 tanks K9 howitzers FA-50 fighter, Army Recognition, 27 July 2022

Share.

About Author

Leave A Reply