႐ုရွားက Su-57 ပၪၥမမ်ိဳးဆက္တိုက္ေလယာဥ္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာသစ္ကို စမ္းသပ္ရန္ စီစဥ္ေန

0

႐ုရွားက Su-57 ပၪၥမမ်ိဳးဆက္တိုက္ေလယာဥ္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာသစ္ကို စမ္းသပ္ရန္ စီစဥ္ေန

Su-57 ပၪၥမမ်ိဳးဆက္တိုက္ေလယာဥ္အတြက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာကို ယခုႏွစ္ေဆာင္းဦးတြင္ စမ္းသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္နည္းပညာေကာ္ပိုေရးရွင္း Rostec လက္ေအာက္ရွိ Ruselectronics Group မွ TASS သတင္းဌာနသို႔ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္၏ ေရွ႕ေျပးပုံစံမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ေနဆဲအဆင့္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ Su-57 ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ေဆာင္းဦးအလယ္ေလာက္တြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္” ဟု ကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံ ပၪၥမမ်ိဳးဆက္တိုက္ေလယာဥ္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို Ruselectronics Group လက္ေအာက္ရွိ Polyot သုေတသနႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမွ ေခတ္မီအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။

Sukhoi Su-57 သည္ ႐ုရွားလုပ္ ပၪၥမမ်ိဳးဆက္ဘက္စုံသုံး တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး ေဝဟင္၊ ေျမျပင္ႏွင့္ ေရတပ္ပစ္မွတ္မ်ားအားလုံးကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ Su-57 ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္သည္ ေပါင္းစပ္ပစၥည္းမ်ားကို က်ယ္ျပန႔္စြာအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာ အသုံးျပဳထားၿပီး ပုံမွန္ supersonic အလ်င္ႏႈန္းျဖင့္ ပ်ံသန္းႏိုင္ကာ အဆင့္ျမင့္ဆုံး ေရဒီယို-အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳထားသည္။ အားေကာင္းသည့္ onboard computer (အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ ဒုတိယေလယာဥ္မႉးဟု တင္စားေခၚသည္) အပါအဝင္ ေရဒါစနစ္သည္ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္အႏွံ႔ တပ္ဆင္ထားၿပီး အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ထည္အတြင္း၌ တပ္ဆင္ထားသည့္ လက္နက္ကိရိယာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အျခားတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

႐ုရွားေလေၾကာင္းအာကာသတပ္ဖြဲ႕သည္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ Su-57 တိုက္ေလယာဥ္ ၂၂ စီး လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၈ ခုႏွစ္တြင္ ၇၆ စင္းအထိ တိုးျမႇင့္ပိုင္ဆိုင္သြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

သက္ထူးခန္႔ပိုင္

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply