ဘာရာကူးဒါးသံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမည့္ အင္ဒိုနီးရွား

0

ဘာရာကူးဒါးသံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူမည့္ အင္ဒိုနီးရွား

ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Hanwha Defence သည္ အင္ဒိုနီးရွားရဲတပ္ဖြဲအား ဘာရာကူးဒါး ၄ x ၄ ဘီးတပ္သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္ (Barracuda 4×4 Armored Wheeled Vehicle) ၂၅ စီးအား ေရာင္းခ်သြားမည္။

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္သည့္ ႏိုင္ငံတကာေလလံလုပ္ငန္းစဥ္အၿပီး  ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ Hanwha Corporation ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲတို႔သည္ စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စာခ်ဳပ္အရ မူရင္းထုတ္လုပ္သူ (Original Equipment Manufacturer – OEM) ျဖစ္သည့္ Hanwha Corporation သည္ အဆိုပါဘက္စုံသုံး သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္မ်ားအား ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အၿပီး ထုတ္လုပ္ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ အင္ဒိုနီးရွားရဲတပ္ဖြဲ၏ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ပထမအသုတ္ အစီး ၂၀ ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ ထပ္မံဝယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ (ထိုကာလခန္႔က ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားအရ ဘာရာကူးဒါးပုံစံ Prototype တစ္မ်ိဳးအား အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကဘူးသည္။)

ဘာရာကူးဒါးသည္ နည္းဗ်ဴဟာ သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္ျဖစ္ၿပီး ကင္းေထာက္ႏွင့္ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရးစသည့္ တာဝန္မ်ိဳးစုံကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ ထိုယာဥ္မ်ားအား ေတာင္ကိုရီးယား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ရဲတပ္ဖြဲမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနသည္။

Mercedes-Benz FGA အထူးခ်ာစီေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားေသာ ဘာရာကူးဒါးသည္ ၁၂ ဒႆမ ၅ တန္ အေလးခ်ိန္ရွိၿပီး ၇ ဒႆမ ၆၂ မမ က်ည္ ေဖာက္ထြင္းမႈဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ Steel Plate Armour ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။

တစ္နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ၁၁၆၀ ကီလိုမီတာ အကြာအေဝးသို စစ္ဆင္ႏိုင္သည္။ Run- flat တာယာမ်ား အသုံးျပဳထားသည့္ ဘာရာကူးဒါးသည္ တာယာအား က်ည္ဆံထိမွန္ၿပီးေနာက္ တစ္နာရီ ၃၀ ကီလိုမီတာႏႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။

စစ္သည္ ၁၅ ဦးအား သယ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး Roof- mounted Small-caliber Weapon Station ၊ CCTV ၊ GPS စနစ္၊ Dozer Blade ႏွင့္ Amplifier မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။

ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Source: Hanwha to deliver 25 Barracuda armored vehicles to Indonesian Police, Army Recognition, 06 July, 2022

Share.

About Author

Leave A Reply