၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရတပ္စြမ္းအားကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

0

၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရတပ္စြမ္းအားကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ေရတပ္၏ ေရတပ္စြမ္းအား (Surface Force) မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဆိုသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းကို Louis Cheung မွ Twitter တြင္ လႊင့္တင္ခဲ့ပါသည္။ ေရတပ္တြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၄ စင္း၊ Type 075 ကမ္းတက္ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာ (LHD ၈ စင္း)၊ Type 076 ကမ္းတက္ ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာ ၃ စင္းႏွင့္ အျခားစစ္ေရယာဥ္ ၂၉၁ စင္း ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္မည္ဟု ပါရွိပါသည္။

Kuznetsov အတန္းအစား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ႏွစ္စင္း

Kuznetsov အတန္းအစား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ၊ ဆိုဗီယက္ဒီဇိုင္းထုတ္ ပေရာဂ်က္ 1143.5 သည္ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္ ေရတပ္မွ လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည့္ ေတာင္ပံပုံေသတပ္ေလယာဥ္မ်ား တင္ေဆာင္တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မည့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

ဆိုဗီယက္ေရတပ္အတြက္ မူလဒီဇိုင္းဆြဲထားေသာ Kuznetsov အတန္းအစား ေလယာဥ္သေဘၤာမ်ားသည္ STOBAR ဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ သမား႐ိုးက် တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို လႊတ္တင္ရန္အတြက္ စကိတ္ခုန္ျခင္း (ski-jump) နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳပါသည္။ ၎တို႔သည္ ၃၁၅ မီတာ (၁၀၃၃ ေပ) ရွည္လ်ားၿပီး တန္ခ်ိန္ ၅၅,၀၀၀ ခန႔္ (၆၆,၀၀၀ မွ ၇၀,၀၀၀ တင္ေဆာင္၍) ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာႏိုင္ပါသည္။

တ႐ုတ္လုပ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စင္း

 

Type 003 ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ေရတပ္ (PLAN) အတြက္ တည္ေဆာက္ဆဲ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ တ႐ုတ္လုပ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ CATOBAR စနစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္း (EM) ျဖင့္ လႊတ္တင္ပ်ံသန္းႏိုင္မည့္ catapults မ်ားကို အသုံးျပဳထားသည့္ ပထမဆုံး တ႐ုတ္လုပ္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

Type 075 ကမ္းတက္ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာ ၈ စင္း

Type 075 ကမ္းတက္ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာ (ေနတိုးအစီရင္ခံအမည္- Yushen-အတန္းစား ကမ္းတက္ ရဟတ္ယာဥ္တင္ေခ်မႈန္းေရးေရယာဥ္) သည္ တ႐ုတ္ေရတပ္ (PLAN) အတြက္ Hudong-Zhonghua သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွ တည္ေဆာက္ေနေသာ ကုန္းေရႏွစ္သြယ္သုံး ေခ်မႈန္းေရးသေဘၤာ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။

၎တြင္ ရဟတ္ယာဥ္စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ပ်ံသန္း/ဆင္းသက္ႏိုင္ေသာ ကုန္းပတ္တစ္ခုပါရွိၿပီး ကမ္းထိုး ရွပ္ေျပးယာဥ္(hovercraft)ႏွင့္ ကုန္းေရႏွစ္သြယ္သြား သံခ်ပ္ကာေခ်မႈန္းေရးယာဥ္မ်ား ကမ္းထိုးစစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေရေပၚကုန္းပတ္တစ္ခု(floodable well deck)ပါဝင္ပါသည္။

LHD သည္ တန္ခ်ိန္ ၃၆၀၀၀ အေလးခ်ိန္ရွိၿပီး ရဟတ္ယာဥ္ ၃၀ စီးထိ သယ္ေဆာင္ စစ္ဆင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ပါဝါ ၉၀၀၀ kW 16PC2-6B ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ေပးထားၿပီး HHQ-10 ဒုံးက်ည္ ၂ စင္းႏွင့္ H/PJ-11 ဒုံးက်ည္ ၂ စင္း အပါအဝင္ CIWS အနီးကပ္ကာကြယ္ေရးစနစ္ ၄ ခုတပ္ဆင္အသုံးျပဳထားပါသည္။

 Type 076 ကမ္းတက္ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာ(၃)စင္း

Type 076 ကမ္းတက္ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ တ႐ုတ္ေရတပ္၏ ကုန္းေရႏွစ္သြယ္ တိုက္ခိုက္ေရးသေဘၤာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ Type 075 ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက Type 076 တြင္ ေမာင္းသူမဲ့တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ား (UCAV) မ်ားကဲ့သို႔ ေတာင္ပံေသတပ္ေလယာဥ္မ်ား(fixed-wing) ဆင္းသက္ပ်ံသန္းႏိုင္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္း ေလယာဥ္လႊတ္ တင္/ဆင္းသက္ေရးစနစ္ (electromagnetic aircraft catapult and arresting gear) အသုံးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန႔္မွန္းထားၾကသည္။

Type 071 ကုန္းေရႏွစ္သြယ္သုံးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စစ္ေရယာဥ္ (၁၂) စင္း

Type 071 (ေနတိုးအစီရင္ခံအမည္- Yuzhao) သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ေရတပ္ (PLAN) တြင္ တပ္ေတာ္ဝင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ကုန္းေရႏွစ္သြယ္သုံး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသေဘၤာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 

ကုန္းေရႏွစ္သြယ္စစ္ဆင္ေရးသေဘၤာတြင္ သေဘၤာကုန္းပတ္အမ်ိဳးအစား ၃ ခုထိ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ယာဥ္မ်ား တင္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္သည့္ ကုန္းပတ္၊ ပင္မကုန္းပတ္ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းသက္သည့္ ကုန္းပတ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရဟတ္ယာဥ္ဂိုေဒါင္႐ုံတစ္ခုလည္း ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စစ္သုံးယာဥ္မ်ား၊ ကမ္းထိုးေရယာဥ္ငယ္မ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို စုေပါင္းစပ္ေပါင္း တင္ေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္သည့္အတြက္ ကုန္းေရႏွစ္သြယ္သုံး(သြား) စစ္ဆင္ေရးသေဘၤာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကုန္းေရႏွစ္သြယ္သြား စစ္ဆင္ေရးသေဘၤာမ်ားသည္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၆၀၀ မွ ၈၀၀ ထိ တင္ေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ပါသည္။

ပဲ့ပိုင္းရဟတ္ယာဥ္ကုန္းပတ္တြင္ Z-8 (SA 321 Super Frelon) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စင္း အဆင္ေျပစြာ ပ်ံသန္း/ဆင္းသက္ႏိုင္ရန္ ေနရာက်ယ္ဝန္းပါသည္။ တံခါးႏွစ္ေပါက္ျဖင့္ ရဟတ္ယာဥ္ဂိုေဒါင္တြင္ Z-8 ရဟတ္ယာဥ္ ေလးစင္းအထိ ရပ္နားထားႏိုင္ပါသည္။

Type 055 ဖ်က္သေဘၤာ ၁၆ စင္း

Type 055 ဖ်က္သေဘၤာ (NATO/OSD Renhai-class ခ႐ူဇာ) သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ေရတပ္အတြက္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ကိုယ္ေပ်ာက္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္တင္ ဖ်က္သေဘၤာမ်ား (NATO/OSD စံႏႈန္းအရ- ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ခ႐ူဇာမ်ား) အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္သည္။ ဘက္စုံသုံးဖ်က္သေဘၤာဒီဇိုင္းျဖစ္ပါသည္။ အာ႐ုံခံ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ား ေပါင္းစပ္ထားျခင္းသည္ ယခင္တ႐ုတ္ထုတ္တိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ကာ ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ဧရိယာေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အဓိကအခန္းက႑အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တန္ခ်ိန္ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္အေလးခ်ိန္ရွိေသာ Type 055 ဖ်က္သေဘၤာတြင္ ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္မ်ား၊ သေဘၤာဖ်က္ဒုံးမ်ား၊ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ ေရးဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ဒုံးပ်ံမ်ား ေပါင္းစပ္ပစ္လႊတ္ႏိုင္ေသာ ေဒါင္လိုက္ပစ္လႊတ္သည့္ဒုံးက်ည္ႁပြန္ ၁၁၂ ခု ထိတပ္ဆင္ထားသည္။

Type 052D ဖ်က္သေဘၤာ(၄၀)

Type 052D ဖ်က္သေဘၤာ (Luyang III-အတန္းအစားဖ်က္သေဘၤာ) သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ေရတပ္ရွိ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္တင္ဖ်က္သေဘၤာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ဖ်က္သေဘၤာသည္ revolver-type အစား ေဒါင္လိုက္ပစ္လႊတ္သည့္စနစ္ (VLS) ကို အသုံးျပဳကာ အျပားလိုက္ တပ္ဆင္ထားသည့္ active electronically scanned array (AESA) ေရဒါတပ္ဆင္ အသုံးျပဳထားပါသည္။

Analysis: Overview of the Surface Chinese Force in 2025 Analysis: Overview of the Surface Chinese Force in 2025

သက္ထူးခန႔္ပိုင္

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply