ကေမ႓ာဒီးယားၾကည္းတပ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ AR2 300mm MLRS အတြဲလိုက္ ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာယာဥ္မ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့

0

ကေမ႓ာဒီးယားၾကည္းတပ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ AR2 300mm MLRS အတြဲလိုက္ ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာယာဥ္မ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ Jesus Roman ၏ Twitter အေကာင့္တြင္ လႊင့္တင္ထားေသာ ဗီဒီယိုတစ္ခုအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ AR2 300 mm MLRS Multiple Launch Rocket Systems အတြဲလိုက္ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာစနစ္ အနည္းဆုံး ၆ စုံ (R2 သည္ NORINCO PHL-03 ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္)၊ Wanshan WS2400 TELs ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာယာဥ္ ၂ စီးႏွင့္ Wanshan WS2500 TEL ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာယာဥ္ ၂ စီးတို႔အား လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းမ်ားတြင္ အေမရိကန္က လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကေမ႓ာဒီးယားသည္ တင့္ကားမ်ား၊ သံခ်ပ္ကာႏွင့္ အေပ်ာ့စားသုံးယာဥ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ိဳးစုံကို ဝယ္ယူရန္ ခမာနီေခတ္ (၁၉၇၃-၁၉၈၉) ၏ မဟာမိတ္ေဟာင္းႏိုင္ငံထံ ကူးေျပာင္းလာခဲ့ပါသည္။

ကေမ႓ာဒီးယား ေတာ္ဝင္တပ္မေတာ္ (RCAF) သည္ ယခုအခါ တ႐ုတ္လုပ္လက္နက္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ား တြင္က်ယ္စြာ တပ္ဆင္အသုံးျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။

NORINCO PHL-03 (AR2)

Type 03 Multiple Launch Rocket System ဟုလည္း ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည့္ PHL-03 အတြဲလိုက္ဒုံးပစ္ ေလာင္ခ်ာစနစ္သည္ ဆိုဗီယက္ေခတ္ထုတ္ BM-30 Smerch ၏ တ႐ုတ္လုပ္ဗားရွင္းျဖစ္သည္။ ၎ကို NORINCO ကုမၸဏီမွ တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကာလတြင္ တ႐ုတ္ၾကည္းတပ္၌ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ PHL-03 ကို AR2 အျဖစ္ ျပည္ပပို႔ကုန္ဗားရွင္းအျဖစ္လည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎စနစ္သည္ ေမာ္႐ိုကိုစစ္တပ္တြင္ လက္ရွိတပ္ျဖန႔္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး – တပ္ရင္းတစ္ခုတြင္ စနစ္ ၃၆ လက္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳထားသည္။

PHL-03 သည္ ၃၀၀ မီလီမီတာ အေျမာက္ေရာ့ကတ္က်ည္မ်ား တပ္ဆင္ပစ္လႊတ္ႏိုင္သည့္ ဒုံးက်ည္ပစ္လႊတ္သည့္ ျပြန္ ၁၂ လုံးပါရွိၿပီး မူလ႐ုရွားဖြဲ႕စည္းပုံပုံစံအတိုင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္ဒုံးပ်ံတစ္စင္းသည္ အေလးခ်ိန္ ၈၀၀ ကီလိုဂရမ္ခန႔္ရွိၿပီး ထိပ္ဖူး ၂၈၀ ကီလိုဂရမ္ရွိသည္။

ထိပ္ဖူးအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ အျမင့္ဆုံးပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ အကြာအေဝးမွာ ၇၀-၁၃၀ ကီလိုမီတာျဖစ္သည္။ ေရာ့ကက္မ်ားကို High Explosive Fragmentation (HE-FRAG)၊ ေလာင္စာ-ေလထု(fuel-air) ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း၊ cluster ထိပ္ဖူးမ်ား၊ သံခ်ပ္ကာႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ (anti-armor ၊anti-personnel submunitions) ခဲယမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ကြဲျပားပါသည္။ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ Cluster warheads မ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္ တင့္ဖ်က္ခဲယမ္းမ်ား ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အတြဲလိုက္ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာစနစ္အား စုၿပဳံပစ္ခတ္ျခင္း (salvo) ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ဧရိယာ ၆၇ ဟတ္တာအထိ လႊမ္းၿခဳံထားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

PHL-03 အတြဲလိုက္ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာစနစ္သည္ Smerch ၏ တ႐ုတ္ဗားရွင္းျဖစ္ေသာ္လည္း PHL-03 ၏ ေရာ့ကတ္က်ည္မ်ားသည္ Smerch ထက္ ပိုရွည္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ထုတ္ေရာ့ကတ္က ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ တ႐ုတ္ ၃၀၀ မီလီမီတာေရာ့ကတ္မ်ားသည္ မတူညီေသာ တြန္အားေပးေမာ္တာစနစ္မ်ားႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အသုံးျပဳေသာေၾကာင့္ ႐ုရွား Smerch ေရာ့ကတ္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ဆိုၾကပါသည္။ ဤအေျမာက္ဒုံးပ်ံစနစ္တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္ပစ္ခတ္မႈ ထိန္းေက်ာင္းလုပ္ေဆာင္ေရး စနစ္ပါရွိပါသည္။ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄ ဦးျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

PHL-03 ကို အထူးစစ္သုံးယာဥ္ Wanshan WS2400 8×8 ကိုယ္ထည္ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္။ က်ည္ထိုးသည့္ယာဥ္သည္ အဆိုပါယာဥ္ 8×8 ကိုယ္ထည္ကို အေျခခံထားၿပီး ဟိုက္ဒေရာလစ္ကရိန္းျဖင့္ က်ည္ထိုးက်ည္ထုတ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေရာ့ကတ္ (ဒုံးပ်ံ) ၁၂ စင္း တင္ေဆာင္တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Cambodian army receives AR2 300mm MLRS rocket launcher vehicles from China အား ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

သက္ထူးခန႔္ပိုင္(ေရနံေခ်ာင္း)

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply