ယူကရိန္းစစ္ပြဲတြင္ ႐ုရွားထုတ္ Su-57 တိုက္ေလယာဥ္ကို ပထမဆုံးအသုံးျပဳျခင္းအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္

0

ယူကရိန္းစစ္ပြဲတြင္ ႐ုရွားထုတ္ Su-57 တိုက္ေလယာဥ္ကို ပထမဆုံးအသုံးျပဳျခင္းအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္

Military Watch မဂၢဇင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ႐ုရွား၏ ပဥၥမမ်ိဳးဆက္ Sukhoi Su-57 (ေနတိုး အစီရင္ခံအမည္- Felon) တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာၿပီး ယူကရိန္းေလပိုင္နက္တြင္ ျဖည့္ဆည္းထမ္းေဆာင္ရမည့္ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ (၅) ရပ္အား သုံးသပ္ေဖာ္ၿပေပးထားပါသည္။

ယူကရိန္း အထူးစစ္ဆင္ေရးတြင္ ႐ုရွားေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႔သည္ Su-57 တိုက္ ေလယာဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳေနေၾကာင္း ႐ုရွားကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက TASS သတင္းဌာနသို႔ ေမ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ ၎တို႔သည္ တာေဝးပစ္ဒုံးက်ည္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

႐ုရွားေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသတပ္ဖြဲ႕(Aerospace Force) သည္ အထူးစစ္ဆင္ေရးစတင္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ပတ္ သို႔မဟုတ္ သုံးပတ္အၾကာတြင္မွ Su-57 တိုက္ေလယာဥ္ကို စတင္အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အီလက္ထရြန္းနစ္တိုက္ခိုက္မႈ

Military Watch မဂၢဇင္း၏ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အဆိုအရ Su-57 သည္ ႐ုရွားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားၾကားတြင္ အစြမ္းထက္ဆုံး အီလက္ထရြန္နစ္စစ္ဆင္ေရး စြမ္းရည္မ်ား ပါရွိသည္ဟု ယူဆရၿပီး အီလက္ထရြန္နစ္တိုက္ခိုက္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္ျဖန႔္အသုံးျပဳႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

Su-57 သည္ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ကိုျဖတ္သန္း၍ မတူညီေသာ လိႈင္းႏႈန္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ electronically scanned array radars ေရဒါေျခာက္ခုကို သယ္ေဆာင္ထားၿပီး အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ လမ္းညႊန္စနစ္သုံးလက္နက္မ်ားကို အကန္းျဖစ္သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေလဆာကာကြယ္ေရးစနစ္လည္း ပါဝင္သည္။ တိုက္ေလယာဥ္သည္ ဟိမဝႏၲာ (Himalayas) အီလက္ထရြန္းနစ္စစ္ဆင္ေရး (EW) စနစ္ကိုလည္း ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ေပၚရွိ ဧရိယာတစ္ခုတည္းတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ရန္သူမွ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အေႏွာင့္အယွက္၊ ဖိဖ်က္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေတာင္ပံမ်ား အပါအဝင္ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္တစ္ခုလုံး ျဖန႔္ေဝေပါင္းစည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

အာ႐ုံခံကိရိယာႏွင့္ ကြန္ရက္ဗဟိုျပဳစစ္ပြဲ စမ္းသပ္ျခင္း

Su-57 တိုက္ေလယာဥ္သည္ ကမ႓ာေပၚရွိ အျခားတိုက္ေလယာဥ္မ်ားထက္ ႏွစ္ဆ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုေသာ ေရဒါမ်ားကို တပ္ဆင္အသုံးျပဳထားႏိုင္ၿပီး ပစ္မွတ္ ၆၀ ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေျခရာခံႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ပြဲအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တပ္ျဖန႔္ထားသည့္ ဘီလာ႐ုစ္ႏိုင္ငံရွိ S-400 ဒုံးက်ည္စနစ္မ်ားမွ Su-34 တိုက္ေလယာဥ္ေဟာင္းမ်ားအထိ အျခား႐ုရွားထုတ္စနစ္မ်ားႏွင့္အတူ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းကို စမ္းသပ္ႏိုင္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။ “၎၏ ေဒတာခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကြန္ရက္ဗဟိုျပဳ စစ္ပြဲစြမ္းရည္အဆင့္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ၎သည္ အထူးတန္ဖိုးရွိႏိုင္သည္” ဟု ေဆာင္းပါးအရ သိရွိရပါသည္။

 Su-57 in Focus: 'Felon' on the Loose!

 

သ႐ုပ္ျပသမႈမ်ားႏွင့္ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ

စစ္ေအးေခတ္လြန္ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္လက္နက္စနစ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ Su-57 ပ႐ိုဂရမ္ကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရာတြင္ စိတ္ထဲတြင္ ႀကီးႀကီးမားမား တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္သည္။ ၎တို႔အဆိုအရ၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ ယူကရိန္းသို႔ မၾကာေသးမီက တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖန႔္က်က္ခ်ထားမႈသည္ ႏိုင္ငံျခားစိတ္ဝင္စားမႈကို တိုးျမင့္လာေစရန္ႏွင့္ ႐ုရွားဒီဇိုင္းအေပၚ ယုံၾကည္မႈကိုျပသရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ကာလၾကာရွည္စြာ ခန႔္မွန္းထားၾကသည္။

အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံသည္ Su-57 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ အမွာစာေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ ျပန႔္ျပန႔္ သတင္းထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အလားအလာရွိေသာ ေဖာက္သည္မ်ားစာရင္းတြင္ အိႏၵိယ၊ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာ၊ ကာဇက္စတန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ေနသည္။

တိုက္ပြဲအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ေလယာဥ္မႉးအေတြ႔အႀကဳံ

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဆိုအရ ႐ုရွားေလယာဥ္မႉးမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား SU-57 တိုက္ေလယာဥ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ ယခင္တိုက္ေလယာဥ္အတန္းအစားမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအဆင့္တြင္ သိသိသာသာကြာဟမႈေၾကာင့္ ခက္ခဲေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယူကရိန္းတြင္ Su-57 ျဖန႔္က်က္မႈသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ႀကီးမားေသာ စစ္ဆင္ေရးအေတြ႔အႀကဳံကို ေလယာဥ္အမႈထမ္း (ေလယာဥ္မႉး/ အင္ဂ်င္နီယာ) မ်ားကို ပံ့ပိုးေမြးျမဴေပးသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းက ဆီးရီးယားရွိ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ Su-35 ကို စမ္းသပ္ခဲ့စဥ္ ကကဲ့သို႔ ေလယာဥ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ဤအေတြ႕အႀကဳံကို ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ပါေသးသည္။

တာေဝးပစ္ လက္နက္စမ္းသပ္မႈ

ေဆာင္းပါးအရ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း Su-57 တိုက္ေလယာဥ္သည္ Kh-59MK2 ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္ကဲ့သို႔ေသာ standoff weapons (တာေဝးပစ္) လက္နက္အသစ္မ်ားကို အသုံးျပဳထားၿပီး ယူကရိန္းပစ္မွတ္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ စိတ္ခ်လုံၿခဳံေသာအကြာအေဝးမွ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ရန္သာမက စစ္ပြဲအတြက္ပါ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ႀကိိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

Kh-59MK2 ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္သည္ ဆီးရီးယားတြင္ ပထမဆုံးစမ္းသပ္ခဲ့သည့္ standoff တိုက္ခိုက္မႈစြမ္းရည္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ကာ ကမ႓ာေပၚတြင္ ေလယာဥ္အနည္းစုႏွင့္သာ တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

Designers of Russian Su-57 stated that F-22 can't be used to support ground  operations

Su-57 တိုက္ေလယာဥ္သည္ မည္သည့္တိုက္ေလယာဥ္မ်ိဳးမွမဆို စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆုံးေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ဒုံးက်ည္အခ်ိဳ႕ကို သယ္ေဆာင္တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယူကရိန္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တိုက္ေလယာဥ္ အေရအတြက္နည္းပါးေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဆိုပါဒုံးက်ည္မ်ားကို စမ္းသပ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးလွသည္။

“မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တစ္စီးကို ပစ္ခ်ျခင္းသည္ပင္ Su-57 အား ၎၏မ်ိဳးဆက္၏ ျမင္ကြင္းလြန္ အကြာအေဝးရွိ ေဝဟင္မွေဝဟင္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ေအာင္ပြဲခံနိုင္ေစမည့္ ပထမဆုံးေသာ တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္လာလိမ့္မည္” ဟု ေဆာင္းပါးတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

Military Watch ေျပာေသာ Su-57 အေၾကာင္း

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္၊ Military Watch မဂၢဇင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက Su-57 တိုက္ေလယာဥ္သည္ ႐ုရွားနိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္တြင္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ ရန္စမႈမ်ားတြင္ မည္သည့္အခါမွ ပါဝင္မည္မဟုတ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တို႔အဆိုအရ ပထမအေၾကာင္းအရင္းမွာ စစ္မႈထမ္း အေရအတြက္ ျပည့္စုံေသာ တပ္ခြဲတစ္ခု(squadron)ပင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ မလုံေလာက္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခ်က္မွာ စစ္ဆင္ေရး(တိုက္ပြဲဝင္အသင့္)လုပ္ေဆာင္နိုင္ စြမ္းမရွိျခင္းဟုဆို သည္။ “အေမရိကန္ F-35 အေပါ့စား ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္၊ Su-57 သည္ အဆင့္ျမင့္ သို႔မဟုတ္ အလယ္အလတ္ တိုက္ခိုက္နိုင္စြမ္း မရွိေသးသည့္အျပင္ နည္းပညာပိုင္းအရ အဓိကက်သည့္ စစ္ပြဲႀကီးအတြက္ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း” ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Su-57 သည္ F-35 ထက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္နည္းပါးပုံရၿပီး ျပင္းထန္မႈျမင့္မားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ မၾကာမီ အဆင္သင့္ ျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေသာအဆင့္သို႔မေရာက္မခ်င္း ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ အနည္းငယ္ၾကာျမင့္နိုင္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီတြင္ တပ္ေတာ္ဝင္အသုံးျပဳေနေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ားကို စမ္းသပ္ရန္ႏွင့္ ႐ုရွားစစ္တပ္အား ၎တို႔၏ မ်ိဳးဆက္သစ္စနစ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေစရန္ ဆက္လက္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အဆိုအရ အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ေလထဲတြင္ၾကာရွည္ ပ်ံသန္း နိုင္စြမ္းအပါအဝင္ Su-35 ထက္ အဆမတန္ သာလြန္ ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ တိုက္ေလယာဥ္ ၁ စီးလွ်င္ ေရဒါ ေျခာက္ခုကို တစ္ၿပိဳင္နက္ အသုံးျပဳကာ ပစ္မွတ္ ၆၀ ကို ေျခရာခံနိုင္မႈ၊ ႏွာေခါင္း၌တပ္ဆင္ထားေသာ AESA ေရဒါ ေပါင္းစပ္မႈ၊ ကိုယ္ေပ်ာက္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ K-77M ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္အသစ္အား အဓိကလက္နက္အျဖစ္ အသုံးျပဳမႈမ်ားအျပင္ အျခားအားသာခ်က္မ်ားစြာရွိပါေသးသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ယူကရိန္းအနီး ေတာင္ပိုင္းစစ္ေဒသခရိုင္ လက္ေအာက္ တြင္ တပ္ျဖန႔္ခ်ထားခဲ့သည့္ Su-57 ဟဲဗီးဝိတ္တန္း ပဥၥမမ်ိဳးဆက္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို စစ္ပြဲ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ တိုက္ခိုက္ေရးမစ္ရွင္ မ်ားတြင္ အသုံးျပဳနိုင္သည္ဟု စစ္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ Su-57 ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕တိုက္ပြဲတြင္ ၎၏အဆင့္ျမင့္ onboard စနစ္မ်ားကို စမ္းသပ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။Su-57 ၏ အာ႐ုံခံကိရိယာစနစ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ တာေဝးပစ္လက္နက္ အသစ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

Su-57 ၏ ကိုယ္ေပ်ာက္စြမ္းရည္မ်ားသည္ အျခား႐ုရွားတိုက္ေလယာဥ္မ်ားထက္ ေထာက္လွမ္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစ သည္။ ၎၏ Himalayas EW စနစ္သည္ ထပ္ေလာင္း အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ Su-57 တြင္ ယူကရိန္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား အဓိက အားကိုးေနသည့္ ပခုံးထမ္း အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သုံး ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ ျပဳနိုင္သည့္ ထူးျခားေသာ ေလဆာကာကြယ္ေရးစနစ္ တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တိုက္ေလယာဥ္သည္ ႐ုရွားတိုက္ေလယာဥ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အပူဒဏ္ကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ Su-35 မ်ားထက္ ႏွစ္ဆပိုမိုမ်ားျပားၿပီး အျခား႐ုရွားႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုထုတ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားထက္ ေျခာက္ဆပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေရဒါ ၆ ခုတပ္ဆင္ထားသည္။

Su-57 ၏ အေျမာက္လက္နက္မ်ားသည္ ႐ုရွားေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲရာတြင္ သိသိသာသာ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္နိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ PBK-500U Drel ေလဟုန္ စီးဗုံးသည္ ၃၀-၅၀ ကီလိုမီတာအကြာအေဝးအတြင္းရွိ ပစ္မွတ္မ်ားအား တိက်စြာပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး ‘fire and forget’ စြမ္းရည္ျဖင့္ inertial ႏွင့္ GLONASS ၿဂိဳလ္တုလမ္းညႊန္ စနစ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ တိုက္ပြဲဝင္နိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ အတြဲလိုက္ၾကဲဗုံး (single submunitions cluster)သည္ ဒုံးက်ည္ တပ္ခြဲ ၁ ခြဲ သို႔မဟုတ္ တင့္ကား စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုလုံးကို ဖ်က္ဆီးရန္ လုံေလာက္သည္ဟု သိရွိရၿပီး တာတိုအတြင္း thrusters သို႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္တြန္းကန္အား မလိုအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တာေဝးပစ္လက္နက္မ်ားအစား တိုက္စြမ္းအားျမင့္မားစြာ အသုံးျပဳတိုက္ပြဲဝင္နိုင္ပါသည္။အဆိုပါ ဗုံးတစ္လုံးစီတြင္ self-guided တင့္ဖ်က္ခဲယမ္း ၁၅ ခုပါဝင္ၿပီး ၎၏ လမ္းညႊန္စနစ္ႏွင့္ ရန္သူ/မိတ္ေဆြခြဲျခားနိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ လႈပ္ရွားပစ္မွတ္မ်ားကို တိက်စြာ တိုက္ပြဲဝင္နိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

အနီးကပ္ေလေၾကာင္း ပံ့ပိုးမႈအျပင္ Su-57 သည္ Kh-58UShE ေရဒါလွိုင္းစီးဒုံးက်ည္ အသုံးျပဳထားေသာ လက္ရွိ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ယူကရိန္းေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို ပ်က္ျပယ္ဖ်က္ဆီးနိုင္စြမ္းရွိပါသည္။

Su-57 တိုက္ေလယာဥ္

Su-57 သည္ ေဝဟင္၊ ေျမျပင္ႏွင့္ ေရျပင္ပစ္မွတ္မ်ားအားလုံးကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည့္ ပဥၥမမ်ိဳးဆက္ ဘက္စုံသုံး စူပါေဆာနစ္တိုက္ေလယာဥ္ ျဖစ္သည္။ ၎၏ကိုယ္ထည္အတြင္း၌ လက္နက္တပ္ဆင္ ထားၿပီး အဆင့္ျမင့္ေလေၾကာင္း နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေရဒါလွိုင္းစုပ္ယူနိုင္ေသာအလႊာတစ္ခုပါရွိသည္။ Su-57 သည္ ၎၏ ပထမဆုံးေသာ ပ်ံသန္းမႈကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့သည္။ ပထမဆုံးတိုက္ ေလယာဥ္အား ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႐ုရွားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဘုတ္အဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆုံးအစည္းအေဝးတြင္ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Sergei Shoigu က ႐ုရွားေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ Su-57 တိုက္ေလယာဥ္ ၂၂ စီးတပ္ ေတာ္ဝင္အသုံးျပဳနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎၏အဆိုအရ ၂၀၂၈ ခုႏွစ္အတြင္း တိုက္ေလယာဥ္ စုစုေပါင္း ၇၆ စီးအထိပိုင္ဆိုင္ရန္ ေမၽွာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ လက္ေတြ႔စစ္ေျမျပင္ တိုက္ပြဲဝင္စြမ္းေဆာင္ရည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆီးရီးယား၌ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Analysis: First use of Russian Su-57 fighter aircraft in Ukraine’s war အား ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

သက္ထူးခန႔္ပိုင္(ေရနံေခ်ာင္း)

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply