႐ုရွားေလယာဥ္တင္သေဘၤာ Admiral Kuznetsov   ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပင္ဆင္မႈအၿပီးသတ္မည္

0

႐ုရွားေလယာဥ္တင္သေဘၤာ Admiral Kuznetsov   ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပင္ဆင္မႈအၿပီးသတ္မည္

Военный Осведомитель မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ Admiral Kuznetsov သည္ Murmansk တြင္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပဳျပင္ေနမႈကို အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Kuznetsov သည္ ႐ုရွားေရတပ္၏ အထင္ကရ တစ္စီးတည္းေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ (အႀကီးစားေလယာဥ္တင္ ခ႐ူဇာစစ္ေရယာဥ္အမ်ိဳးအစား) ျဖစ္ပါသည္။

ယူကရိန္း ဆိုဗီယက္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ (SSR) အခ်ိန္ကာလအတြင္း Nikolayev တြင္ ဆိုဗီယက္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ထုတ္လုပ္သူ Black Sea Shipyard သေဘၤာက်င္းမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရခ်ႏိုင္ခဲ့၍ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားေရတပ္တြင္ အျပည့္အဝ စတင္အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

Kuznetsov အတန္းအစား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုေခတ္ ပေရာဂ်က္ 1143.5 ေအာက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္ေရတပ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ ေတာင္ပံပုံေသတပ္ (fixed-wing) ေလယာဥ္မ်ား တင္ေဆာင္စစ္ဆင္ႏိုင္မည့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုဗီယက္ေရတပ္အတြက္မူလက ဒီဇိုင္းဆြဲထုတ္လုပ္ထားေသာ Kuznetsov အတန္းအစားသေဘၤာမ်ားသည္ STOBAR ပုံစံျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ သမား႐ိုးက်ေလယာဥ္မ်ားကို လႊတ္တင္ရန္အတြက္ ski-jump (စကိတ္ခုန္ျခင္းနည္း) ကို အသုံးျပဳပါသည္။ အဆိုပါဒီဇိုင္းသည္ VSTOL (ေဒါင္လိုက္ အတက္အဆင္း လုပ္ႏိုင္သည့္) ေလယာဥ္မ်ား ကိုသာ ပစ္လႊတ္ႏိုင္သည့္ Kiev-class carriers မ်ားထက္ ဆိုဗီယက္ေရတပ္၏ အဓိက တိုးတက္မႈကို ကိုယ္စားျပဳေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ Su-33 အင္ဂ်င္ႏွစ္လုံးတပ္ တိုက္ေလယာဥ္ ၁၈ စင္း၊ MiG-29K ဘက္စုံသုံး တိုက္ေလယာဥ္ ၆ စင္း၊ Ka-31 သေဘၤာဖ်က္ ရဟတ္ယာဥ္ ၄ စင္း၊ Ka-27 ေရတပ္သုံးရဟတ္ယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ fixed-wing ႏွင့္ rotary-wing ေလယာဥ္/ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို တင္ေဆာင္တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလယာဥ္ကုန္းပတ္တြင္ ေလယာဥ္ထိန္းသည့္ႀကိဳး (arrester wires) မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ starboard lifts ႏွစ္စင္းပါရွိၿပီး ေလယာဥ္ကို ေလယာဥ္ဂိုေဒါင္မွ သေဘၤာကုန္းပတ္သို႔ သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေလယာဥ္ သေဘၤာတြင္ သေဘၤာသား ၁၆၉၀ ႏွင့္ ေလယာဥ္အမႈထမ္း ၆၂၆ ဦး တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

Admiral Kuznetsov ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတြင္ အနီးကပ္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားအေနျဖင့္ AK-630 mm CIWS (Close-In Weapon Systems) ၆ ခု၊ CADS-N-1 Kashtan CIWS ၈ ခု၊ 30 mm Gatling စက္အေျမာက္ ၂ လက္၊ 3K87 Kortik ေျမျပင္မွေဝဟင္ ပစ္ဒုံးက်ည္ ၃၂ စင္း၊ P-700 Granit SSM သေဘၤာဖ်က္ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္ ၁၂ စင္း၊ ေျမျပင္ မွေဝဟင္ပစ္ 8-cell 3K95 Kinzhal VLS (Vertical Launching Systems) ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္ ၂၄ စင္းႏွင့္ RBU-12000 UDAV-1 ASW ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳထားပါသည္။

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား တာဘိုဖိအားသုံး ဘြိဳင္လာရွစ္ခုႏွင့္ ေရေႏြးေငြ႕တာဘိုင္ေလးခုျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ထားသည္။ တစ္ခုစီသည္ 50,000 hp စြမ္းအားထုတ္လုပ္ေပးၿပီး 2,011 hp (1,500 kW) အား တာဘိုဂ်င္နေရတာ ၉ လုံး၊ 2,011 hp (1,500 kW) အား ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာ ၆ လုံး တို႔တပ္ဆင္ အသုံးျပဳထားပါသည္။ ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာမ်ားသည္ fixed-pitch propeller မ်ားပါရွိသည့္ သေဘၤာ shaft ၄ ခုကို ေမာင္းႏွင္ေပးထားပါသည္။ ယင္းသည္ အျမင့္ဆုံး အျမန္ႏႈန္း 29 knots (33 mph; 54 km/h) ျဖင့္ အမ်ားဆုံး ခရီးအကြာအေဝး(cruising range) 8,500 nmi ထိ ခုတ္ေမာင္းသြားလာႏိုင္ပါသည္။

Russian aircraft carrier Admiral Kuznetsov to complete repairs in September 2022 အား ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

သက္ထူးခန႔္ပိုင္(ေရနံေခ်ာင္း)

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply