ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေလာ့ယာကုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

0

ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေလာ့ယာကုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

https://www.moi.gov.mm/news/25844

၃၀. ၅. ၂၀၂၂

ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေလာ့ယာကု ဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႔ဆုံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးသည္။

အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ေကာင္စီဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိုးဝင္း၊ ေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မိုးျမင့္ထြန္း၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္တို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP မွ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဒုဌာနႀကီးမႉး ဦးေပါက္အိုက္ေကာ္ႏွင့္ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဌာန၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ ဦးညီရန္းတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိမွသာလ်င္ ေဒသတည္ေဆာက္ေရး တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးကို ပိုမိုသြက္လက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းျပည္၏လိုအပ္ခ်က္၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မိမိေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွစ၍ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပိုမိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျပည္သူလူထုဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP မွ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP မွ သေဘာတူညီေၾကာင္းႏွင့္ သေဘာထားတူညီခ်က္အျမင္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကို တင္ျပသည္။ ယင္းေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္အျမင္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP မွ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ရာ “၀” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP မွ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေဒသထြက္လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အမွတ္တရစုေပါင္း ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၾကသည္။

အဆိုပါ “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSP မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ ေကာင္စီဝင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

Share.

About Author

Leave A Reply