အာရွေလတပ္ ေခတ္မီေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

0

အာရွေလတပ္ ေခတ္မီေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

အပိုင္း(၃)

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းအာကာသႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အဓိကက်သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းစုတစ္ခုျဖစ္ေသာ Korea Aerospace Industries (KAI) ကုမၸဏီသည္ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံထုတ္ Korean Fighter eXperimental (KF-X) ပ႐ိုဂရမ္အတြက္ ပထမဆုံးေသာ ေရွ႕ေျပးနမူနာေလယာဥ္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘက္စုံသုံးတိုက္ေလယာဥ္အျဖစ္ တီထြင္ထုတ္လုပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ ေလတပ္၏ (RoKAF) ၏ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ F-4D/E Phantom II ႏွင့္ F-5E/F Tiger II တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးအသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ ေဆာင္လာျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားေလတပ္ (RoKAF) သည္ လာမည့္ ၂၀၂၈ ခုႏွစ္တြင္ KF-21 တိုက္ေလယာဥ္ အစင္း ၄၀ ႏွင့္ ၂၀၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္အစင္း ၈၀ အထိ ေလယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူရန္ ေမၽွာ္လင့္ထားပါသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ အင္ဂ်င္ႏွစ္လုံးတပ္ ေရွ႕ေျပးပုံစံကို Sacheon မွာရွိတဲ့ KAI ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ အခမ္းအနား၌ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ Moon Jae-in ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Prabowo Subianto တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုအခါ KF-21 Boramae (Hawk) ဟု တရားဝင္အမည္ေပးထားသည့္ စတုတၳမ်ိဳးဆက္လြန္ တိုက္ေလယာဥ္ကို General Electric (GE) Aviation ကုမၸဏီမွ General Electric F414-GE-400K အင္ဂ်င္ႏွစ္လုံးျဖင့္ တပ္ဆင္ ေမာင္းႏွင္ထားၿပီး အမ်ားဆုံး သယ္ေဆာင္ပ်ံသန္းနိုင္သည့္အေလးခ်ိန္ ၅၆၃၀၀ ေပါင္ (၂၅၅၈၀ ကီလို ဂရမ္) အထိရွိၿပီး payload capacity မွာ ၁၇၀၀၀ ေပါင္ (၇၇၀၀ ကီလိုဂရမ္) တပ္ဆင္ပ်ံသန္းႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

ေျမျပင္စမ္းသပ္မႈအၿပီး ပထမဆုံးေသာ ေရွ႕ေျပးနမူနာပုံစံေလယာဥ္ 001 ၏ ပထမဦးဆုံး စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈအား ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။  KAI ကုမၸဏီသည္ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေလယာဥ္အား ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဝဟင္မွ ေျမျပင္သို႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကန႔္အသတ္မ်ား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လက္နက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပင္ပေလာင္စာ အပိုသယ္ေဆာင္နိုင္မႈမ်ားအတြက္ ေတာင္ပံတစ္ခုစီေအာက္တြင္ hardpoints သုံးခုပါရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုံးက်ည္မ်ားကို ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ေအာက္မွ အျပင္ဘက္ပိုင္းတြင္ သယ္ေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္စဥ္အလိုက္ စီးရီးလိုက္ထုတ္လုပ္မည့္ ေလယာဥ္မ်ားတြင္ ေဝဟင္မွေဝဟင္ႏွင့္ ေဝဟင္မွေျမျပင္ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ႏွစ္ရပ္စလုံးကို ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ LRIP ကနဦး အေရအတြက္နည္းနည္းထုတ္လုပ္မႈကို လာမည့္ ၂၀၂၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အင္ျပည့္အားျပည့္ (full-rate production) ထုတ္လုပ္မႈကိုေတာ့ ၂၀၂၈ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

KF-21 တိုက္ေလယာဥ္တြင္ ကာကြယ္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ (ADD) ႏွင့္ Hanwha Systems ကုမၸဏီတို႔မွ ပူးေပါင္းဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည့္ AESA ေရဒါတစ္ခု တပ္ဆင္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ပစ္မွတ္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ေထာက္လွမ္းေျခရာခံနိုင္သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ အျခားေသာ ျပည္တြင္းထုတ္စနစ္မ်ားတြင္ Hanwha Systems ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ electro-optical targeting pod ႏွင့္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သုံး ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေျခရာခံစနစ္ (IRST) တို႔ ပါဝင္ၿပီး LIG Nex1 ကုမၸဏီကလည္း ၎၏ အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရးစနစ္ (EW) မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္မႈစနစ္(self-protection system) ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလယာဥ္တြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံ Elbit Systems ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ terrain after/terrain avoidance (TF/TA)  ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ၿပစနစ္မ်ားႏွင့္ Collins Aerospace ကုမၸဏီမွ ၎၏ Environmental Control System (ECS) တို႔ အပါအဝင္ အေရးပါသည့္ စနစ္မ်ားစြာ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ Environmental Control System (ECS) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းေက်ာင္း လုပ္ေဆာင္သည့္စနစ္တြင္ ေလေအးေပးစနစ္၊ ေလထြက္မႈထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္၊ အခန္းတြင္း ေလဖိအားစနစ္၊ အရည္အေအးခံစနစ္မ်ားႏွင့္ Variable Speed Constant Frequency (VSCF) ဂ်င္နေရတာအျပင္ အင္ဂ်င္စတင္စက္ႏိႈးသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၎တြင္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္လုပ္ လက္နက္မ်ိဳးစုံျဖင့္ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စနစ္မ်ားအား ေပါင္းစည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားပါသည္။ တပ္ဆင္အသုံးျပဳသြားမည့္ လက္နက္စနစ္မ်ားမွာ Diehl Defense ကုမၸဏီထုတ္ IRIS-T တာတိုပစ္ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ဒုံးက်ည္ႏွင့္ MBDA Missile Systems ကုမၸဏီထုတ္ Meteor BVRAAM ကဲ့သို႔ေသာ Boeing ကုမၸဏီမွ GBU-31/38 JDAM၊ GBU-54/56 Laser JDAM ႏွင့္ GBU-39/B Small Diameter Bomb1 (SDB1) တိက်ပဲ့ထိန္းဗုံးမ်ားႏွင့္ Raytheon ကုမၸဏီထုတ္ GBU-12 Paveway II တိက်ပဲ့ထိန္းဗုံးမ်ား ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံလည္း ပါဝင္လာနိုင္သည့္အတြက္ Indonesian Fighter eXperimental (IF-X) ပ႐ိုဂရမ္ဟု သိၾကသည့္ KF-X  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို က်ခံသုံးစြဲထည့္ဝင္သြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေၾကာင္း အေစာပိုင္းက သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံျပန္ လည္ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ေနဆဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။

KAI ကုမၸဏီသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ KF-21 တိုက္ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္  ‘smart factory’ စက္႐ုံအသစ္ကို တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရး 4th Industrial Revolution (4IR) နည္းပညာမ်ားျဖစ္သည့္ ဉာဏ္ရည္တု (AI) ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတြက္ခ်က္နိုင္စြမ္း big data analytics တို႔ကဲ့သို႔ “စမတ္က်သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္- smart manufacturing system” တစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္ရန္ ငါးႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၇ သန္းခန႔္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ စမတ္စက္႐ုံသစ္အား စီမံကိန္းမ်ားစြာတြင္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎၏ ကနဦးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ KF-21 အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ထုတ္လုပ္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေမၽွာ္လင့္ရပါသည္။ KAI ကုမၸဏီသည္ KF-21 တိုက္ေလယာဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ စနစ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ကို ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ ၇၀၀ ေက်ာ္၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈကို ျပည္တြင္းထုတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားဟန္ ရွိေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။

ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း

၎တို႔၏ အဓိကအခန္းက႑မွာ ေလေၾကာင္းခ်ီေထာက္ပံ့ေရး၊ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအျပင္၊ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး (HADR) လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ႀကီးမားေသာပံ့ပိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း တြင္က်ယ္စြာ အာ႐ုံစိုက္မႈရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း အထင္ ရွားဆုံးေသာ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး သ႐ုပ္ျပသမႈမ်ားထဲတြင္ အေမရိကန္ေလတပ္ USAF ၏ Lockheed Martin ကုမၸဏီထုတ္ C-5M Super Galaxy ႏွင့္ Boeing ကုမၸဏီထုတ္ C-17 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးမ်ားကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ COVID-19 ကူးစက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း ျမင့္တက္မႈကို သက္သာေစရန္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားစြာကို ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံေလတပ္ (USAF) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၏ အဆိုအရ C-17 ႏွင့္ C-5M ေလယာဥ္ ၃ စင္းမွ ေပးပို႔ေသာ N95 မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ဆလင္ဒါ အလုံး ၄၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ ေရာဂါရွာေဖြေရးကိရိယာေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ တင္ေဆာင္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ပ်ံသန္းမႈတစ္ေခါက္တြင္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မွ လႉဒါန္းေသာ အလြယ္တကူ ျဖဳတ္တပ္အသုံးျပဳနိုင္ေသာ Deployable Oxygen Concentration System ေအာက္ဆီဂ်င္အိုးစနစ္ကိုလည္း သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အိႏၵိယေလတပ္ (IAF) သည္ ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၎၏ C-17 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ားထဲမွ တစ္စီး တစ္ေခါက္စာျဖင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္အရည္ေလာင္ကန္ ၄ ခုကို ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အေရးေပၚလိုအပ္ေနေသာ ေဆးဝါးႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္အေထာက္အပံ့မ်ား စုေဆာင္း ပို႔ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတစ္ဝိုက္တြင္ ၎၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ားကို ျဖန႔္က်က္ခ်ထားၿပီး အသုံးျပဳနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔နည္းတူစြာ စကၤာပူသမၼတႏိုင္ငံ ေလတပ္ (RSAF) သည္ ၎၏ ေလာ့ခ္ဟိမာတင္ C-130 အလတ္စား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ ၂ စင္းျဖင့္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ၿပီး ေအာက္စီဂ်င္ဆလင္ဒါအိုး ၂၅၆ လုံးအား စင္ကာပူနိုင္ငံမွ အေနာက္ဘဂၤလားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အဲယားဘတ္စ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အာကာသကုမၸဏီမွ C295 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္သစ္ ၅၆ စင္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ ၎၏ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည္ဟု ကုမၸဏီက စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ ပထမဆုံး ေလယာဥ္ ၁၆ စင္းကို စပိန္နိုင္ငံတြင္ အဲယားဘတ္စ္မွ တည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္အစင္း ၄၀ ကို ၂၀၃၁ ႏွစ္ကုန္တြင္ အိႏၵိယတြင္ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္သြားနိုင္ရန္ ျပည္တြင္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ Tata ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုမွတစ္ဆင့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုၾကား ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလယာဥ္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ကာလမ်ားက လိုင္စင္ျဖင့္ Hindustan Aeronautics Limited (HALM) မွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Avro 748 ေလယာဥ္မ်ားအား အစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ C295MW (Modern- ised, Winglets) ဟုေခၚေသာ twin-turboprop အင္ဂ်င္တပ္ ေနာက္ဆုံးဗားရွင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ားကို လက္ခံရရွိမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ ေလယာဥ္မ်ားတြင္ ခရီးအကြာအေဝး၊ ခံႏိုင္ရည္ဝန္အား တိုးျမင့္လာၿပီး အေျခခံ C295 ေလယာဥ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပ်ံသန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ ရာသီဥတုပူျပင္းမႈႏွင့္ ကုန္းျပင္ျမင့္ေဒသရွိ ေလယာဥ္ ေျပးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ပါ ပ်ံသန္းမႈစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယေလတပ္ (IAF) ၏ အေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာ Avro ေလယာဥ္အုပ္ကို အစားထိုးရန္အတြက္ အဲယားဘတ္စ္ C295 ေလယာဥ္ ၅၆ စီးကို ၀ယ္ယူရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ “ၿပီးျပည့္စုံေသာ စက္မႈေဂဟစနစ္၏ အျပည့္အဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ရွိ ပထမဆုံး “Make in India” ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသစီမံကိန္းသည္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ တပ္ဆင္မႈ၊ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ၊ ေလယာဥ္၏ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ပ်ံသန္းလုပ္ေဆာင္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားအထိ အက်ဳံးဝင္ပါေၾကာင္း” Airbus ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

သက္ထူးခန႔္ပိုင္(ေရနံေခ်ာင္း)

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply