အီရန္က Simorgh အေပါ့စား စစ္ဘက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ

0

အီရန္က Simorgh အေပါ့စား စစ္ဘက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ

အီရန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၎၏ျပည္တြင္း၌ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ အေပါ့စား စစ္ဘက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရဟတ္ယာဥ္သစ္ “Simorgh” ကို မိတ္ဆက္ပြဲထုတ္ခဲ့သည္။ အီရန္ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Mohammad Reza Ashtiani ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္၍ အီရန္ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း၌ ေလယာဥ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္ မိတ္ဆက္အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္။

 

Ashtiani ၏ အဆိုအရ Simorgh သည္ အီရန္စစ္တပ္၏ တိုးပြားလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ယခင္မ်ိဳးဆက္တူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးဗားရွင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ၎သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပင္းထန္ေသာရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားေၾကာင္းလည္း ဆိုပါသည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္သစ္တြင္ ေဒသတြင္းေလေၾကာင္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚတြန္းကန္အားစနစ္၊ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ႏွင့္ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အီရန္သည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ Simorgh ၏ ေျမျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

 

အပိုစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

အခမ္းအနားအတြင္း Ashtiani က အေပါ့စားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္သည္ ေျပးလမ္းတိုမ်ားေပၚတြင္ ပ်ံသန္းျခင္းႏွင့္ ဆင္းသက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ၎၏ ဝန္တင္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လႈပ္ရွားပ်ံသန္းႏိုင္မႈတို႔သည္ ၎အား ေလေၾကာင္းခ်ီလူနာတင္ယာဥ္ သို႔မဟုတ္ ကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္အျဖစ္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

Simorgh ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ “ႏိုင္ငံျခားေငြကုန္က်မႈ သက္သာေစသည့္အျပင္ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္” ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

အေပါ့စားေလယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈမွသည္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာေလယာဥ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္  တီဟီရန္ ျပင္ဆင္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

Iran Unveils ‘Simorgh’ Light Military Transport Aircraft အားဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

သက္ထူးခန႔္ပိုင္(ေရနံေခ်ာင္း)

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply