အိႏၵိယသည္ ျပည္တြင္းထုတ္ သေဘၤာဖ်က္ဒုံးက်ည္အား  ပထမဆုံးအႀကိမ္ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း

0

အိႏၵိယသည္ ျပည္တြင္းထုတ္ သေဘၤာဖ်က္ဒုံးက်ည္အား  ပထမဆုံးအႀကိမ္ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း

အိႏၵိယေရတပ္၏ ကာကြယ္ေရးသုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (DRDO) တို႔သည္ ေရတပ္သေဘၤာဖ်က္ ဒုံးက်ည္၏ ပထမဆုံးေသာ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဒုံးက်ည္သည္ အိႏၵိယေရတပ္၏ ပထမဆုံးျပည္တြင္းထုတ္ ေလေၾကာင္းမွ ပစ္လႊတ္ႏိုင္သည့္ သေဘၤာဖ်က္ဒုံးက်ည္စနစ္လည္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ Odisha ကမ္းလြန္ရွိ Chandipur ရွိ ေပါင္းစပ္စမ္းသပ္ေရးစက္ပစ္ကြင္း (ITR) တြင္ ေမလ ၁၈ ရက္က စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အိႏၵိယေရတပ္ႏွင့္ DRDO မွ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားက တက္ေရာက္ၾကည့္ရႈ ခဲ့ၾကသည္။ စမ္းသပ္မႈအတြင္း အိႏၵိယေရတပ္ ရဟတ္ယာဥ္မွ သေဘၤာဖ်က္ဒုံးက်ည္တစ္စင္းကို ပစ္လႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပစ္မွတ္ကို ထိမွန္ဖ်က္ဆီးရန္ ပင္လယ္ေရလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ထိန္းေက်ာင္း ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အိႏၵိယေရတပ္၏ အဆိုအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အားလုံးကို တိက်ေသခ်ာစြာ ျဖည့္ဆည္း ေပးနိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ဒုံးက်ည္တြင္ပါဝင္သည့္ စနစ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ေက်နပ္စရာျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ အိႏၵိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Rajnath Singh က “အိႏၵိယဟာ ျပည္တြင္းထုတ္ ဒီဇိုင္းနဲ႔ ဒုံးက်ည္စနစ္ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ စြမ္းရည္ျမင့္မားတဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါစမ္းသပ္မႈတြင္ လမ္းညႊန္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တိက်မႈအပါအဝင္ သေဘၤာဖ်က္ဒုံးက်ည္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားအလိုက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဒုံးက်ည္ပစ္လႊတ္စဥ္အတြင္း အျဖစ္အပ်က္အားလုံးကို ဒုံးပ်ံသန္းရာလမ္းေၾကာင္းကို ေျခရာခံထိန္းေက်ာင္းျခင္း အပါအဝင္၊ စမ္းသပ္စက္ပစ္ကြင္းႏွင့္ ထိမွန္ဖ်က္ဆီးႏိုင္မႈ စသည္တို႔တြင္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

DRDO ဥကၠ႒ Dr G Satheesh Reddy မွလည္း မစ္ရွင္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေရတပ္ေလေၾကာင္းစမ္းသပ္ေရးတပ္စု၊ အိႏၵိယေရတပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ သေဘၤာဖ်က္ဒုံးက်ည္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္အတြက္ ျပည္တြင္းထုတ္ ဒုံးပစ္ေလာင္ခ်ာကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာမ်ိဳးစုံကို ထည့္သြင္းအသုံးျပဳထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဒုံးက်ည္တြင္ လမ္းညႊန္စနစ္တြင္ avionics ႏွင့္ navigation တို႔ကို ေပါင္းစည္းအသုံးျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

India conducts maiden flight test of indigenous naval anti-ship missile အား ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

သက္ထူးခန႔္ပိုင္(ေရနံေခ်ာင္း)

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply