အာရွေလတပ္ ေခတ္မီေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

0

အာရွေလတပ္ ေခတ္မီေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

အပိုင္း(၁)

အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္း အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အာရွရွိ စစ္တပ္မ်ားအၾကား အင္အားတူခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ရန္ အလားအလာမ်ား တိုးပြားလာေနသည့္အတြက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ရန္ေစာင္လိုေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ လက္ငင္းေဒသတြင္းသာမက အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ပါ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ား ျမင့္တက္လာေနပါသည္။

ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားတစ္ေလွ်ာက္ တင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ကၽြန္းအနီးတြင္ စစ္ေလယာဥ္မ်ားစြာကို စံခ်ိန္တင္ ျဖန႔္က်က္ခ်ထားလ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္ပါက အင္အားသုံး၍ ျပည္မႀကီးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရမည္ဟု ေပက်င္းက ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ တည္ေထာင္ျခင္း ၇၂ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ အစျပဳ၍ စစ္အင္အားျပသမႈမ်ားျဖင့္  လုပ္ေဆာင္လာလ်က္ ရွိပါသည္။

Sukhoi Su-30 ၂ စင္းႏွင့္ Shenyang Aircraft Corporation ထုတ္ J-16 ဘက္စုံ သုံး တိုက္ေလယာဥ္ ၃၈ စင္း၊ ေရငုပ္သေဘၤာ တိုက္ဖ်က္ေရးသုံး (ASW) ေလယာဥ္ Shaanxi Y-8Q/KQ-200 ၂ စင္း၊ KJ-500 ေလေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိေပးမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေလယာဥ္ (AEW&C)  ၂ စင္းႏွင့္ H-6 ဗ်ဴဟာေျမာက္ဗုံးၾကဲေလယာဥ္ ၁၂ စင္းတို႔အပါအဝင္ မၾကဳံစဖူး ေလယာဥ္ ၅၆ စင္းသည္ ကၽြန္း၏အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစိစစ္ခြဲျခားမႈသတ္မွတ္ဇုန္ (ADIZ) သို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္ဝမ္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MND) က ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ထိုင္ဝမ္အနီးရွိ PLA ေလယာဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို MND မွစတင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း တစ္ရက္တည္းတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ PLA ေလယာဥ္အေရအတြက္ အမ်ားဆုံးေန႔လည္းျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေလယာဥ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ တူညီေသာ ဧရိယာအတြင္း၌ ေအာက္တိုဘာလ အေစာပိုင္း ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္မွ (၃) ရက္အထိ ADIZ အတြင္းသို႔ PLA ေလယာဥ္မ်ား ၃၉ စင္း၊ ၁၆ စီးႏွင့္ ၃၉ စင္းတို႔ ရက္အလိုက္ အသီးသီး ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ပ်ံသန္းခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံေလတပ္ (RoCAF) သည္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ေစလႊတ္ပ်ံသန္းေစကာ ေရဒီယိုသတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ PLA ဘက္မွ ေလယာဥ္မ်ား ထြက္ခြာသြားသည့္အခ်ိန္အထိ ၎၏ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို အခ်ိန္တိုင္း တိုက္ပြဲဝင္အသင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း MND မွ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တိုင္ေပသည္ အဆင့္ျမင့္ အေမရိကန္စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္ဝယ္ယူေနၿပီး ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျပင္းထန္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုင္ဝမ္၏ အမႈေဆာင္ယြမ္သည္ စစ္တပ္၏ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေရတပ္စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅၆ ဘီလီယံ (ထိုင္ဝမ္ေဒၚလာ ၂၄၀ ဘီလီယံ) သုံးစြဲရန္ အစီအစဥ္ကို မၾကာေသးမီက ေၾကညာခဲ့ေသးသည္။ အမႈေဆာင္ Yuan သည္ အေသးစိတ္အစီအမံမ်ားကို အတိအက် မေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အထူးဝယ္ယူေရးဘတ္ဂ်က္ကို ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားလ်က္ ျပည္တြင္းထုတ္ Tien Chien II (Sky Sword II) တာလတ္ပစ္ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ဒုံးက်ည္မ်ား (MRAAM)၊ Tien Kung III (Sky Bow III) ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ Hsiung Feng IIE (Brave Wind IIE) ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ပစ္ ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္မ်ားကို ထုတ္လုပ္သြားရန္ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားကိုေတာ့ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ တာလတ္ပစ္ MRAAM မ်ားသည္ ျပည္တြင္း Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) ထုတ္ ျပည္တြင္း၌ထုတ္လုပ္သြားမည့္ တိုက္ေလယာဥ္ F-CK-1A/B Ching-Kuo (Indigenous Defense Fighter, IDF) မ်ား၌ တပ္ဆင္အသုံးျပဳသြားမည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ေပၚေပါက္လာနိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား

တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အျခားေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ားလည္း ဆက္တိုက္ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရး၊ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တိုက္ေလယာဥ္မ်ား တိုက္ပြဲဝင္အသင့္စုဖြဲ႔ျဖန႔္က်က္မႈ ၇၂၅ ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ထိုအေရအတြက္ထဲတြင္ တ႐ုတ္ေလယာဥ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈအတြက္ ၄၅၈ ႀကိမ္ (၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ႐ုရွားေလယာဥ္မ်ား ဝင္ေရာက္ပ်ံသန္းလာမႈအတြက္ ၂၅၈ ႀကိမ္ (၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေလယာဥ္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္မွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔အထိျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရး၊ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ JASDF ၏ အဆိုအရ ေျမာက္ဘက္ပိုင္း တပ္ဖြဲ႔မ်ားထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ၎၏အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက တိုက္ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈ အေခါက္ေရ ၄၀၄ ေခါက္ျဖင့္ အေရးေပၚပ်ံတက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို အႀကိတ္အနယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္ကာလမ်ားကတည္းက PLA သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံထုတ္ တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္လက္နက္တင္သြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ေခတ္မီလာ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာလ်က္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေသာ ျပည္တြင္းထုတ္စနစ္သစ္မ်ားျဖင့္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ PLA ၏ ေလေၾကာင္းစြမ္းအား ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈမ်ားသည္ အေရွ႕အာရွရွိ ေလေၾကာင္းစြမ္းအား ပါဝါခ်ိန္ခြင္လၽွာကို သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ အေမရိကန္၏ ေဒသတြင္းေလပိုင္နက္ကိုပင္ စိန္ေခၚရန္ အခြင့္သာေသာ အေနအထားတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီလည္းျဖစ္သည္။

ေလေၾကာင္းစြမ္းအား

ႏိုင္ငံပိုင္ တ႐ုတ္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသကုမၸဏီမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး value-chain တန္ဖိုးျမႇင့္တင္အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ reverse engineering ေနာက္ျပန္ေတြးလုပ္ေဆာင္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ဆိုဗီယက္ေခတ္ႏွင့္ ႐ုရွား နိုင္ငံထုတ္ ေလယာဥ္မ်ား၏ နည္းပညာမွတဆင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္အထိ တရိပ္ရိပ္ တိုးတက္လာသည္မွာ အံ့မခန္းျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသရည္မွန္းခ်က္ကို ၎၏ခ်န္ဒူးေလယာဥ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CAC) မွ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ တီထြင္ခဲ့ေသာ J-10  ဘက္စုံသုံးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို အင္ဂ်င္တစ္လုံးတည္းသုံး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအျဖစ္ ေလေၾကာင္းစက္မႈလုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း (AVIC) မွ စတင္ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္ဒီဇိုင္းမ်ားစြာ တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ J-10 ဘက္စုံသုံးတိုက္ေလယာဥ္အား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ေလတပ္ PLAAF တြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ေတာ္ဝင္ အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

မူလေမာ္ဒယ္ျဖစ္ေသာ J-10A ကို ျပန္လည္ဒီဇိုင္းထုတ္ထားေသာ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ႏွင့္ ပိုမိုစြမ္းအားေကာင္းသည့္ ႐ုရွားလုပ္ Salyut AL-31FN Series 3 အင္ဂ်င္တို႔ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ J-10B ျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ အစားထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး Salyut AL-31FN Series 3 မ်ားသည္ တြန္းအား 30,200lb (134.4kN) ေက်ာ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 J-10 တိုက္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား၏ ေနာက္ဆုံးဗားရွင္းမွာ J-10C ျဖစ္ၿပီး ၎၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပ်ံသန္းမႈကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ J-10C တြင္ အမည္သတ္မွတ္ ခ်က္ေဖာ္ၿပမထားေသာ active electronically scanned array (AESA) radar စနစ္သစ္၊ PL-15 beyond visual range anti-air missile (BVRAAM) ျမင္ကြင္းလြန္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ ပစ္ဒုံးက်ည္အတြက္ datalink အသစ္အပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္ avionics (ေလေၾကာင္းနည္းပညာသစ္မ်ား) အသုံးျပဳထားပါသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည့္ CAC J-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္အတြက္ အနည္းဆုံး J-10 ဘက္စုံ သုံးတိုက္ေလယာဥ္ အစီးေရ ၆၀၀ ထက္မနည္း PLAAF တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ အသုံးျပဳသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

CAC ေကာ္ပေရးရွင္းသည္ အင္ဂ်င္ႏွစ္လုံးတပ္ J-20 တစ္ေယာက္ေမာင္း ဘက္စုံသုံး တိုက္ေလယာဥ္ကို ႏွစ္ေယာက္ေမာင္း၊ outward-canted ဒီဇိုင္းေတာင္ပံ၊ serrated edge landing gear doors အဆင္းဂီယာေပါက္ႏွင့္ အတြင္းလက္နက္တပ္ဆင္ခန္း (internal weapons bay ) ကဲ့သို႔ေသာ ေရဒါပုံရိပ္ေဖာ္နိုင္စြမ္းနည္းပါးေစရန္ ဒီဇိုင္းတီထြင္ထုတ္ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္  J-20 ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္တြင္ မ်က္ႏွာစာေအာက္ဘက္တြင္ electro-optical targeting system (EOTS) အာ႐ုံခံစနစ္ တပ္ဆင္ထားသည့္အတြက္ Lockheed Martin ကုမၸဏီထုတ္ F-35 Joint Strike Fighter (JSF) အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္စြမ္းရွိသည့္ပုံစံမ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။

ကနဦး အေရအတြက္အနည္း ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း (LRIP) ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေလယာဥ္မ်ားသည္ ႐ုရွားလုပ္ 99M2 (AL-31FM2) အင္ဂ်င္ကို အႀကီးစားျပင္ဆင္မြမ္းမံထားေသာဗားရွင္းျဖင့္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳထားသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေသာ အင္ဂ်င္မ်ားျဖင့္ အမွတ္စဥ္လိုက္ထုတ္လုပ္သြားမည့္ J-20 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၌ တပ္ဆင္အသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ PLAAF သည္ မၾကာေသးမီက ၿပီးဆုံးခဲ့ေသာ Airshow China 2021 တြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ WS10C တာဘိုဖန္အင္ဂ်င္မ်ားျဖင့္ ပ်ံသန္းေမာင္းႏွင္သည့္ ကနဦးေရွ႕ေျပးပုံစံ ၂ မ်ိဳးကို သ႐ုပ္ျပပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဤဆႏၵသည္ ၿပီးေျမာက္ရန္ နီးကပ္လာသည္ဟု တြက္ဆ နိုင္ပါသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ေလတပ္တြင္ အျခားတာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ အင္ဂ်င္ႏွစ္လုံးတပ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၌  AVIC Shenyang Aircraft Corporation (SAC) ထုတ္ J-11B ေလေၾကာင္းစိုးမိုးမႈ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အဆိုပါ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ႐ုရွားနိုင္ငံ Sukhoi Su-27 မ်ားမွ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္မ်ားကို တင္သြင္း၍ reverse-engineered technology နည္းပညာျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အမွတ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈသို႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သတင္းထြက္ေနသည့္ ေနာက္ဆုံးထုတ္ J-11B ဗားရွင္းတြင္ ေရဒါျဖတ္ပိုင္းဧရိယာ (RCS) ေလၽွာ့ခ်ထားမႈ၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ AESA ပစ္ခတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေရဒါအျပင္ ေခတ္မီေသာ ေလေၾကာင္းနည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္သည့္ WS10B အင္ဂ်င္မ်ား၊ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္မ်ားအပါအဝင္ သိသိသာသာ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

SAC သည္ အေစာပိုင္းေမာ္ဒယ္တြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ အဓိက ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးမျပဳဘဲ ျပည္တြင္း၌ တီထြင္ထားေသာ ေလေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ပါရွိေသာ J-11BS၊ J-16 ၏ တာေဝးတိုက္ေလယာဥ္မ်ိဳးကြဲမ်ားကိုလည္း တီထြင္ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ J-16 တိုက္ေလယာဥ္သည္ J-11 တြင္ လက္နက္တပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ေနရာ (hardpoints) ၁၀ ခုအစား ၁၂ ခုထိ အသုံးျပဳ၍ တိက်ေသာ ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္/ခဲယမ္းမ်ားစြာ ပိုမိုတပ္ဆင္အသုံးျပဳလာႏိုင္ပါသည္။ ေလေၾကာင္းစိုးမိုးမႈအင္အားသာ လြန္ေကာင္းမြန္သည့္ J-20 ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္အတူ အဆိုပါ J-16 တိုက္ေလယာဥ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေလတပ္ရွိ F-22/F-35 ႏွင့္ F-15 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ အသုံးျပဳလာႏိုင္မည့္ စံျပဳတာေဝးပစ္ စစ္ဆင္ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ (standoff engagement platform) ပါ တိုက္ေလယာဥ္အျဖစ္ အမ်ားစုက ယူဆသတ္မွတ္ထားၾကၿပီလည္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

သက္ထူးခန႔္ပိုင္

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply