ပင္တဂြန္သည္ ဟိုက္ပါေဆာနစ္လက္နက္စမ္းသပ္မႈ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း

0

ပင္တဂြန္သည္ ဟိုက္ပါေဆာနစ္လက္နက္စမ္းသပ္မႈ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း

အသံထက္ ၅ ဆပိုမိုလ်င္ျမန္သည့္ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ပ်ံသန္းနိုင္ေသာ ဟိုက္ပါေဆာနစ္ဒုံးက်ည္အသစ္အား ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္စစ္တပ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ စမ္းသပ္မႈ ၃ ႀကိမ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေရွ႕ေျပး ကနဦးဒုံးက်ည္အား ပထမဦးဆုံးစမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

တနလၤာေန႔တြင္ အဆိုပါစမ္းသပ္မႈအား ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ Edwards ေလတပ္ အေျခစိုက္စခန္းအနီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ေလတပ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ စမ္းသပ္မႈတြင္ B-52 Stratofortress ဗုံးၾကဲေလယာဥ္သည္ ေလေၾကာင္းမွ ပစ္လႊတ္နိုင္သည့္ AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) ဒုံးက်ည္ကို ကယ္လီဖိုးနီးယားေတာင္ပိုင္း ကမ္း႐ိုးတန္းအနီးတြင္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ေလယာဥ္မွ ပစ္လႊတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ARRW ၏ booster သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အခ်ိန္အေတာအတြင္း ေလာင္ကၽြမ္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အသံထက္ ငါးဆပိုေသာ အျမန္ႏႈန္းကို ရရွိခဲ့သည္” ဟု စစ္တပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေလတပ္ ၊ပရိုဂရမ္ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ Heath Collins က အဆိုပါစမ္းသပ္မႈသည္ “ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ” ဟုေခၚဆိုလိုက္ပါသည္။

ဟိုက္ပါေဆာနစ္လက္နက္၏ boost-glide စနစ္သည္ သီအိုရီအရ Mach 20 သို႔မဟုတ္ အသံ၏ အျမန္ႏႈန္း အဆ ၂၀ သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္သည္ဟု ပန္တဂြန္က အခိုင္အမာ ဆိုထားေသာ္လည္း စေနေန႔စမ္းသပ္မႈအတြင္းမ်ားစြာ နည္းပါးေနပါေသးသည္။ ယခုေနာက္ဆုံးစမ္းသပ္ပစ္လႊတ္စဥ္အတြင္း ဒုံးက်ည္သည္ မည္မွ်အထိ ပ်ံသန္းခဲ့ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အေမရိကန္စစ္တပ္သည္ ၎၏ စစ္ဆင္ေရးအကြာအေဝး မိုင္ ၁၀၀၀ (၁၆၀၉ ကီလိုမီတာ) ဝန္းက်င္ထိ ပ်ံသန္းႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားခဲ့ဖူးသည္။

လက္နက္ကန္ထရိုက္တာ Lockheed Martin ကုမၸဏီမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က တည္းက ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ARRW ဟိုက္ပါေဆာနစ္ဒုံးက်ည္ သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း မေအာင္ျမင္ေသာ booster စမ္းသပ္မႈ ၃ ခု အပါအဝင္ ယေန႔အထိ ပ်ံသန္းစမ္းသပ္မႈ အနည္းငယ္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

လက္နက္စနစ္၏ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားအတြက္ ယခင္စမ္းသပ္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့ ေသာ္လည္း အျခားေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အစီအစဥ္ကို ဧၿပီလတြင္ တစ္ႏွစ္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

အေစာပိုင္းရက္သတၱပတ္မ်ားက ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ “လတ္တေလာ မေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ေရး အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား” ကို ေထာက္ျပ၍ အထင္ကရ အဆင့္ျမင့္လက္နက္အတြက္ ရန္ပုံေငြကို ထက္ဝက္ ေလၽွာ့ခ်ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ေလတပ္၏ ယခုႏွစ္ Lockheed Martin မွ ပထမဆုံး ARRW ဒုံးက်ည္ ၁၂ စင္းကို ဝယ္ယူမည့္ အစီအစဥ္ကို ငုပ္သြားေစခဲ့ၿပီး ဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျဖမရေသာ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေတာ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ အသံထက္ျမန္သည့္ ဟိုက္ပါေဆာနစ္လက္နက္မ်ားကို တပ္ျဖန႔္အသုံးျပဳနိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ARRW ဒုံးက်ည္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ စီမံကိန္းမဟုတ္ေသးဘဲ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ လၽွို႔ဝွက္စြာျဖင့္ “Hypersonic Air-breathing Weapon Concept” ကို စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္စစ္တပ္မွ အရာရွိတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ CNN က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ေမာ္စကိုက ယူကရိန္းတြင္ ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္ၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ အဆိုပါစမ္းသပ္မႈကို ဖုံးကြယ္ထားသည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အရာရွိက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ Kh-47M2 Kinzhal (Dagger) ဟိုက္ပါေဆာနစ္ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္ အပါအဝင္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အသံထက္ျမန္သည့္လက္နက္မ်ားကို တီထြင္အသုံးျပဳ ေနခဲ့ၿပီသည္။ မတ္လအတြင္း ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက Kinzhal ခ႐ုဇ္ဒုံးက်ည္မ်ားအား ယူကရိန္းႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရွိ လက္နက္ခဲယမ္းတိုက္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Pentagon conducts hypersonic weapon test အားဘာသာျပန္ဆို ထားပါသည္။

သက္ထူးခန႔္ပိုင္

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply