တ႐ုတ္သဲကႏၲာရတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေရတပ္ပစ္မွတ္ မဟာတံတိုင္းမ်ား

0

တ႐ုတ္သဲကႏၲာရတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေရတပ္ပစ္မွတ္ မဟာတံတိုင္းမ်ား

USNI News မွ သုံးသပ္ထားေသာ ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပုံအသစ္အရ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ေဝးလံေခါင္သီေသာ သဲကႏၲာရရွိ ပစ္မွတ္ပုံစံအသစ္မ်ားကို အနာဂတ္တြင္ အလားအလာရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ၎၏ သေဘၤာဖ်က္စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ထားသည့္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္အသစ္အရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ တာေဝးပစ္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းရွိ သေဘၤာမ်ားအား တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းကို စမ္းသပ္ေနေၾကာင္း အဆိုပါပစ္မွတ္ပုံစံတူမ်ားက ျပသလ်က္ရွိေနပါသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ Takmalakan သဲကႏၲာရတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာပစ္မွတ္ ပုံစံတူမ်ားကို တည္ေဆာက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း USNI သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အျခားပစ္မွတ္ေနရာမ်ားသည္ သဲကႏၲာရ၏ အေရွ႕ဘက္ အစြန္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ ႀကီးမားေသာ ပစ္မွတ္ပုံစံတူစက္ပစ္ကြင္းမ်ား(large-scale target ranges) အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပုံအသစ္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ ၎တို႔ထဲမွ အမ်ားအျပားသည္ ေရတပ္ဆိုင္ရာပစ္မွတ္ပုံစံတူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ခုတြင္ ဆိပ္ကမ္းရွိ သေဘၤာမ်ားအတိုင္းျပင္ ဆင္ထားသည့္ပုံစံ ေတြ႕ျမင္ရသည္။

က်ယ္ေျပာလွေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ အသြင္အျပင္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ရွစ္မိုင္အကြာတြင္ အရြယ္အစားအျပည့္ ဆိပ္ခံတံတားမ်ားႏွင့္ ဖ်က္သေဘၤာအရြယ္ သေဘၤာႏွင့္တူေသာ ပစ္မွတ္ပုံစံမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္သည့္ ဒုံးက်ည္တစ္စင္းသည္ သေဘၤာပုံစံတူကို ထိမွန္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါပစ္မွတ္ပုံစံတူ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ယခုထြက္ေပၚလာသည့္ ၿဂိဳလ္တု ဓာတ္ပုံအသစ္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

ဤပစ္မွတ္အသစ္အား Maxar Technologies မွ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈျမင့္မားေသာ ၿဂိဳလ္တုပုံရိပ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ All Source Analysis (ASA) မွ ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာပစ္မွတ္မ်ားကို သုေတသနျပဳမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ထပ္အလားတူ ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္းပုံစံမ်ိဳး ပစ္မွတ္ကို အေနာက္ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၉၀ အကြာတြင္ ကာကြယ္ေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ Damien Symons မွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဤေနရာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အသိေပးထုတ္ျပန္ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။ ဆိပ္ခံပုံစံသည္ ဖ်က္သေဘၤာကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးႏွင့္ ဆင္တူၿပီး ၎တြင္ ေနာက္ဆုံးပစ္မွတ္အျဖစ္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ သေဘၤာပုံစံပစ္မွတ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဤေနရာမ်ားရွိ သဘာဝ၊ တည္ေနရာႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈအားလုံးသည္ ပစ္မွတ္မ်ားကို ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ား စမ္းသပ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။ အသံထက္ျမန္ေသာသေဘၤာဖ်က္ဒုံးက်ည္ (ASBMs) မ်ားသည္ စစ္သေဘၤာမ်ားအတြက္ သိသိသာသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ASBMs အမ်ားအျပားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ DF-21D ႏွင့္ DF-26 တို႔သည္ ေျမျပင္အေျခစိုက္ သေဘၤာဖ်က္ဒုံးက်ည္ အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည္။ H-6 ဗုံးႀကဲေလယာဥ္က သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အမည္မသိအျခားအမ်ိဳးအစားလည္း ရွိေသးသည္။ Type-055 Renhai Class ခ႐ူဇာသည္ YJ-21 ဟု ယာယီသတ္မွတ္မွည့္ေခၚထားေသာ ေသးငယ္သည့္ သေဘၤာဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ကို တပ္ဆင္ပစ္ လႊတ္နိုင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္ဘက္ေလ့လာအကဲခတ္သူ Damien Symon က ဆန္းျပားေသာ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ေလ့က်င့္မႈလကၡဏာမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ပစ္မွတ္မ်ား၏ အသြင္အျပင္ကို ေသခ်ာစြာ တြက္ခ်က္ထားပါသည္” ဟု ၎ကဆိုသည္။ “ပစ္မွတ္မ်ား၊ ပုံသ႑ာန္မ်ားႏွင့္ အရြယ္အစားမ်ားသည္ ပစ္မွတ္အမ်ားအျပားတြင္ တသမတ္တည္း ရွိေနပါသည္။ ဤေလ့က်င့္ေရး၊ စက္ပစ္ကြင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွအႏၲရာယ္ မရွိပါဘူး။”

ပစ္မွတ္မ်ားကို ေျမျပင္ေပၚတြင္ သတၱဳျပားမ်ားခ်ထားသည့္ ပုံသ႑ာန္ ေပါက္ေနပါသည္။ “ဒါက ဆိပ္ခံတံတားေတြနဲ႔ အေဆာက္အဦေတြအတြက္ မတူညီတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုပါ” ဟု Symon က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။ “၎သည္ အပူ သို႔မဟုတ္ ေရဒါကိုကြဲျပားစြာ ေရာင္ျပန္ဟပ္နိုင္သည္၊ ၎သည္ ကၽြႏိုပ္တို႔အား ဤစမ္းသပ္မႈေနာက္ကြယ္တြင္ ရႈပ္ေထြးေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ အားထုတ္မႈမ်ားကို ညႊန္ျပနိုင္ေစနိုင္ သည္။” ဟုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္၊ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေသာ ေရတပ္စခန္းပုံစံတူ ပစ္မွတ္သည္ Symon ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ပစ္မွတ္ေဟာင္းႏွင့္ ထပ္တူနီးပါးျဖစ္ေနၿပီဟု ၎က ဆိုသည္။

ေခတ္မီ ‘အမိုက္စား’ ေလ့က်င့္ေရးပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားတြင္ အမွားအယြင္းျဖစ္နိုင္ ေျခရွိေသာ စက္ဝိုင္းငယ္မ်ား ပါရွိၿပီး ခ်ိန္ရြယ္သည့္ေနရာမွ အကြာအေဝးကို တိုင္းတာရာတြင္ 50 ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထိမွန္ဖ်က္ဆီးနိုင္ေၿခ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္သည့္ ေနရာသည္ လူစည္ကားရာ ဆိပ္ခံတံတားျဖစ္ေနလွ်င္ CEP အမ်ားစုသည္ ေရထဲတြင္သာ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုသို႔ နီးနီးကပ္ကပ္လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားသည္ လိုခ်င္ေသာသက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

တ႐ုတ္ဒုံးက်ည္မ်ားသည္ ပစ္မွတ္ပုံသဏၭာန္ျပဳလုပ္ရန္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္၊ အလင္း သို႔မဟုတ္ ေရဒါမ်ားကို အသုံးျပဳနိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ပစ္မွတ္သို႔ အတိအက် တိုက္ခိုက္နိုင္ရန္ မဆိုသေလာက္သာ ပ်ံသန္းရာလမ္းေၾကာင္းကို ခ်ိန္ညႇိႏ္ိုင္သည္။ open-source အခ်က္အလက္မွ ဒုံးက်ည္မ်ားသည္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ သို႔မဟုတ္ ေရဒါမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေကာက္ခ်က္မခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏွစ္ခုစလုံး၏ အရိပ္အေယာင္မ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရသည္ဟုဆိုပါသည္။ ေခတ္မီပစ္မွတ္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဉာဏ္ရည္တုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး၊ ဒုံးက်ည္သည္ ပစ္မွတ္မ်ားကို စိစစ္ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ကာ ရည္ရြယ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးအျမင့္ဆုံး ဦးစားေပးပစ္မွတ္ကို ေရြးခ်ယ္တိုက္ခိုက္နိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ASBMs မ်ားသည္ ဆိပ္ခံမွ သေဘၤာတစ္စင္းကို ပိုင္းျခားသိျမင္ႏိုင္လွ်င္ ရန္သူ႔ေရတပ္အား ေကာင္းေကာင္း ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေရယာဥ္အုပ္မ်ားဆိုလွ်င္ သေဘၤာမ်ား စုစည္းထားရာမွ အခ်ိန္မီ လူစုမခြဲႏိုင္ပါက ေခ်မႈန္းဖ်က္ဆီးခံရနိုင္ရန္ ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စစ္အင္အား အစီရင္ခံစာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ အနည္းဆုံး သေဘၤာဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္ ASBM ၄ မ်ိဳးခန႔္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာေၾကာင့္ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

Great Wall of Naval Targets Discovered in Chinese Desert အား ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

သက္ထူးခန႔္ပိုင္

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply