PLA တ႐ုတ္ေရတပ္ ဒုတိယေျမာက္ဖ်က္သေဘၤာႀကီး စမ္းသပ္မႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း

0

PLA တ႐ုတ္ေရတပ္ ဒုတိယေျမာက္ဖ်က္သေဘၤာႀကီး စမ္းသပ္မႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း

Global Times တြင္ Liu Xuanzun ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PLA) ေရတပ္၏ ဒုတိယေျမာက္ Type 055 ဖ်က္သေဘၤာ Lhasa သည္ ေလ့က်င့္ေရးအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈကို မၾကာမီက ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ၎စမ္းသပ္မႈတြင္ စစ္ေရယာဥ္၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး၊ ေရေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာဆန႔္က်င္ေရးစြမ္းရည္မ်ားကို ပုံစံတူေလ့က်င့္မႈမ်ားျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ စမ္းသပ္နိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ အေလးခ်ိန္ရွိေသာ စစ္သေဘၤာသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ first island chain (ပထမဆုံး ကၽြန္းကြင္းဆက္) ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေဝးကြာေသာ ပင္လယ္ေရျပင္စစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ 100 ရာခိုင္ႏႈန္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလည္းျဖစ္သည္။

PLA ေျမာက္ပိုင္း စစ္နယ္ဝန္းေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံေရယာဥ္ေလ့က်င့္ေရးစင္တာမွ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း အဆိုပါ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရာတြင္ Type 056A corvettes အျမန္သြားတိုက္ေရယာဥ္သုံးစင္းႏွင့္အတူ Lhasa အား ပင္လယ္ဝါတြင္ သုံးရက္ၾကာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း စမ္းသပ္/ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဗဟို႐ုပ္ျမင္သံၾကား (CCTV) က ေမလ ၁၅ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ထုတ္လႊင့္တင္ျပသြားပါသည္။ Lhasa ဖ်က္သေဘၤာႀကီးမွ ဦးေဆာင္၍ အဆိုပါစစ္ေရယာဥ္အုပ္ (Flotilla) သည္ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ေသနတ္မ်ား၊ အနီးကပ္ကာကြယ္ေရးလက္နက္စနစ္မ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ဖိဖ်က္ေႏွာင့္ယွက္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ေတာ္ပီဒိုဒုံးက်ည္မ်ား အပါအဝင္ တိုက္႐ိုက္ live ပစ္ခတ္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး သေဘၤာမ်ား၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး၊ ေရေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္း ဖိဖ်က္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားေအာက္တြင္ တန္ျပန္ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အျပည့္အဝေလ့က်င့္မႈမ်ား စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုပါသည္။

စမ္းသပ္မႈမ်ားကို စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပိုမိုလက္ေတြ႔က်ေစရန္အတြက္ အျခားေသာစစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၊ ႀကိဳတင္သတိေပးေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ ရန္သူမ်ားအျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္ မိမိတပ္ဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ေလ့က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း CCTV က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Z-9 ရဟတ္ယာဥ္သည္ Lhasa ဖ်က္သေဘၤာ၏ ကုန္းပတ္ေပၚမွ ပ်ံတက္သည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ မေဝးလွေသာ ပင္လယ္ျပင္တစ္ေနရာတြင္ ရြက္လႊင့္ေနသည့္ Type 052D ဖ်က္သေဘၤာ ျဖစ္ပုံရသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္အတူ ပင္လယ္ျမဴထူထပ္မႈေၾကာင့္ ထင္ရွားပီျပင္စြာ ခြဲျခားနိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု CCTV က ထုတ္လႊင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေလ့က်င့္ေရး အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ယခုအခါ Lhasa ဖ်က္သေဘၤာသည္ တိုက္ခိုက္ေရး စြမ္းရည္ 100 ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ရာ သေဘၤာသား/တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သေဘၤာရွိ ေခတ္မီလက္နက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေနၿပီလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေပက်င္းအေၿခစိုက္စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူ Wei Dongxu က Global Times ကို တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

PLA ေရတပ္သည္ လက္ရွိတြင္ Type 055s ရွစ္စင္းအနက္ ဒုတိယေျမာက္အျဖစ္၊ Lhasa ဖ်က္သေဘၤာႀကီးသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ Type 055 အမ်ိဳးအစား ဖ်က္သေဘၤာမ်ားသည္ ပထမကၽြန္းကြင္း (First Island Chain) ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ပင္လယ္ျပင္တြင္ မစ္ရွင္မ်ားထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားေသာ ႀကီးမားသည့္ ဖ်က္သေဘၤာမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ လာဆာ (Lhasa) သည္ Type 055 အတန္းအစားရွိ ပထမဆုံးေသာ Nanchang ဖ်က္သေဘၤာ၏ ေျခရာအတိုင္း သေဘၤာကိုယ္ထည္အား တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေဝးကြာေသာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ကို ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအုပ္မ်ားႏွင့္ ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ပူးေပါင္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္နိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

၎၏ ထူးျခားေသာ အေျခအေနဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္သတိေပးေထာက္လွမ္းနိုင္မႈ (situational awareness) စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္အတူ ႀကီးမားေသာ ေဒါင္လိုက္ပစ္လႊတ္သည့္ ဒုံးႁပြန္ ၁၁၂ ခုျဖင့္ ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္မ်ား၊ သေဘၤာဖ်က္ဒုံးမ်ား၊ ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရး ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာ ဖ်က္ဒုံးက်ည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ပစ္လႊတ္နိုင္စြမ္းရွိၿပီး Type 055 ဖ်က္သေဘၤာသည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ ပိုမိုစြမ္းအားေကာင္း ေသာ ေရေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရး တိုက္ခိုက္ေရးသေဘၤာမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္အျဖစ္ က်ယ္ျပန႔္စြာယုံၾကည္ထားေၾကာင္း Liu Xuanzun က သုံးသပ္ေရးသားထားပါသည္။

PLA Chinese Navy 2nd large destroyer passes comprehensive test အား ဘာသာ ျပန္ဆိုထားပါသည္။

သက္ထူးခန႔္ပိုင္

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply