႐ုရွားေရတပ္ ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႕သည္ ပစိဖိတ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာ တိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ဆင္ေရးအား ေလ့က်င့္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း

0

႐ုရွားေရတပ္ ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႕သည္ ပစိဖိတ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာ တိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ဆင္ေရးအား ေလ့က်င့္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ Okhotsk ပင္လယ္ျပင္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္း ပစိဖိတ္ေရတပ္၏ ေရတပ္ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႕မွ Tu-142 ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ားသည္ ေရငုပ္သေဘၤာဆန႔္က်င္ေရး စစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရတပ္စစ္ေရယာဥ္စု၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး႐ုံးက တနလၤာေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

“ပစိဖိတ္စစ္ေရယာဥ္စုသည္ တာေဝးပ်ံသန္း စစ္ဆင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ Tu-142 ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး၊ စစ္ဆင္ေရးေလယာဥ္ႏွင့္ Okhotsk ပင္လယ္ျပင္တြင္ ၎တို႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာဆန႔္က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေလ့က်င့္ပ်ံသန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္” ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလယာဥ္မႉးမ်ားသည္ ပစိဖိတ္ေရတပ္၏ ေရတပ္ေလယာဥ္ကြင္းတစ္ခုတြင္ အေျခစိုက္သည့္ Tu-142 ေလယာဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေလ့က်င့္ပ်ံသန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  ပ်ံသန္းစဥ္အတြင္း Tu-142 ေရငုပ္သေဘၤာဆန႔္က်င္ေရး စစ္ေလယာဥ္ႏွစ္စင္းမွ သေဘၤာသားမ်ားသည္ ပုံစံတူရန္သူ၏ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြရန္ ေလယာဥ္ေပၚရွိ အထူးကိရိယာမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Russian naval aircraft practice anti-submarine warfare in Pacific drills အား ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

သက္ထူးခန႔္ပိုင္

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕

Share.

About Author

Leave A Reply